(Minghui.org) אלה הרוצים להגיש בחודש מאי הזה טפסי בקשות לאקדמיית פיי טיאן מתבקשים לשלוח את החומרים לבקשות באינטרנט מהר ככל האפשר. שימו לב שלטופס הבקשה לתכנית המוסיקה נדרש לצרף אודישן בווידיאו.

לדרישות המיוחדות, בבקשה התייחסו להודעות המקוריות באתר מינג-הווי מה-27 בינואר 2020.

בברכה אקדמיית האמנויות והקולג' של פיי טיאן

26 באפריל 2020

לדרישות:

▪ הודעה בנוגע לטפסי בקשות סטודנטים לתוכנית הריקוד באקדמיה של פיי טיאן לאמנויות

▪ הודעה: טפסי בקשות סטודנטים לתכנית המוסיקה באקדמיית פיי טיאן ובמחלקת אמנות ומוסיקה בקולג' פיי טיאן