(Minghui.org)(תקציר)

בין החודשים ינואר לאפריל 2020 נשפטו 89 מתרגלי פאלון גונג ללא עילה חוקית, רק בשל אמונתם. בחודש ינואר נשפטו 41 מתרגלים, בפברואר נשפטו 18 מתרגלים, במרץ 17 מתרגלים, ובחודש אפריל – 13 מתרגלי פאלון גונג נוספים.

פאלון גונג הידועה גם בשם פאלון דאפא היא שיטה רוחנית המבוססת על העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות ונרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. מזה 20 שנה, רבים מהמתרגלים נאסרים ללא עילה חוקית, עוברים שטיפות מוח במחנות לעבודה בכפייה וחינוך מחדש, עוברים עינויים ולעיתים גם איבריהם נקצרים על ידי המשטר לתעשיית ההשתלות.

המתרגלים שנשפטו היו מ-14 מחוזות ומרכזים שונים ברחבי סין. בראש הרשימה עומד מחוז ליאו-נינג עם 15 מתרגלים שנשפטו, אחריו מחוז הביי עם 14 מתרגלים, ביתר המחוזות מספר המתרגלים שנשפטו היה נמוך מ-10. בעקבות הצנזורה על המידע, שאף גברה בזמן מגפת הקורונה, קרוב לוודאי שמספר המתרגלים שנשפטו גבוה יותר.

 עונשי מאסר שהוטלו על מתרגלי פאלון גונג על פי חלוקה לגיאוגרפיה ולחודשים בין ינואר לאפריל 2020

עונש המאסר המקסימלי היה 9 שנים. בחודש אפריל תקופת המאסר הגבוהה ביותר שנגזרה הייתה בת 7 שנים והיא ניתנה לקשישה בת 73.הממוצע של עונשי המאסר המדווחים כאן הוא 3.72 שנים.

תקופות המאסר של 89 המתרגלים שנישפטו בין ינואר לאפריל 2020

ארבעה מאסרים על תנאי ושני משפטים שגזר הדין אינו ידוע, אינם מופיעים

רוב הנשפטים בחודש אפריל היו נשים, ושלושה מהמתרגלים היו בשנות השבעים לחייהם.

להלן כמה מהמקרים של מתרגלי פאלון גונג שנידונו בחודש אפריל :

גברת גאו ג׳יאן-פינג, בת 73 נידונה לשבע שנות מאסר (ראה: מתרגלת בת 73 נידונה ל-7 שנות מאסר בשל אמונתה(

גברת יאנג שו-הוא ממחוז הביי נעצרה בביתה, ונשפטה שלא בפניה. היא נקנסה ב-2,000 יואן ונגזרו עליה ארבע שנות מאסר, למרות מצבה הבריאותי הלקוי. ראה: Hebei Woman Tried at Her Home and Sentenced to Four Years.

גברת גנג וון-ג׳ינג, בשנות השבעים לחייה נידונה לארבע שנות מאסר. ראה: Woman in Her 70s Sentenced to Four Years.

גברת שו פנג-ליו בת 59, שטיפלה בהוריה בני השמונים, נידונה לשלוש שנות מאסר על אמונתה בפאלון גונג. הוריה הקשישים נותרו ללא כל עזרה. ראה: Caregiver-Daughter Given Three Years of Prison for Her Faith, Parents in Their 80s Left Unattended.

מר שו שיקאי, מורה בגימלאות בשנות ה-60 לחייו נשפט ל-16 חודשי מאסר, לאחר שהראיות נגדו זויפו. ראה: Retired Sichuan Teacher Sentenced Over Fabricated Evidence.

גברת שי צ׳יאו-יון בת 77 נידונה לשישה חודשי מעצר בית. ראה: 77-year-old Woman Sentenced to Six Months’ House Arrest.

ב-20 בינואר נידונו שתי אחיות, גב׳ צ׳נג גווי-יינג וגב׳ צ׳נג גווי-ג׳ינג מטיאן-ג׳ין, ל-8 ול-9 שנות מאסר ולקנסות בסך של 40,000 ו-50,000 יואן. ראה:

שתי אחיות מטיאן-ג'ין המתרגלות פאלון גונג נשלחו לתקופות מאסר ארוכות ללא עילה חוקית

גברת ליו שי-פאנג משאן-דונג, אם בשנות השלושים לחייה, נידונה לשנתיים ושלושה חודשי מאסר על סמך ראיות מזויפות. ראה: Shandong Woman Sentenced for Her Faith on Fabricated Evidence

את הרשימה המלאה של כל 89 המתרגלים שנאסרו, אפשר למצוא ב: Full list of the 89 practitioners sentenced between January and April 2020 (PDF).