(Minghui.org) פרופ' מרצה לשעבר לביולוגיה באוניברסיטת יון-נאן מוחזק מנותק בבידוד מאז יולי 2019. לאחרונה אומת שנגזרו עליו בחשאי שנה וחצי בכלא בשל אמונתו בפאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית מאז 1999.

ד"ר צ'ן שין-וון בן 54 נעצר ביוני 2019 למשך 15 יום משום שסיפר לאנשים ברחוב על הרדיפה נגד פאלון גונג. ביולי השנה השוטרים החזירו אותו למעצר ומשפחתו נותרה ללא כל ידיעה באשר למקום הימצאו.

לאחרונה אימת אתר מינג-הווי שעל ד"ר צ'ן נגזרה כבר תקופת מאסר בכלא.

ד"ר צ'ן החל לתרגל פאלון גונג ב-2012. הוא שיתף את משפחתו שהשיטה עוזרת לו למצוא שקט פנימי ולהבין את המשמעות האמיתית של החיים. מעולם לא היסס לשתף אחרים בחוויות שלו ודחק באנשים לא להאמין לתעמולה של המשטר הקומוניסטי נגד פאלון גונג.

אחרי ששוחח בשיעור על פאלון גונג, תלמידיו הלשינו עליו והוא נעצר ב-20 באוקטובר 2016 למשך 15 יום. אחרי ששוחרר, רשויות האוניברסיטה לא התירו לו ללמד עוד בכיתה והוא פוטר מעבודתו ביולי 2017.