(Minghui.org) ב-30 באפריל 2020 תשעה תושבי מחוז לו בפרובינציית סצ'ואן שהיו בדרכם הביתה אחרי לימוד משותף של פאלון גונג, נעצרו על ידי המשטרה. השוטרים כיוונו אליהם את נשקם ואיימו ללחוץ על ההדק אם לא יעצרו במקום.

4 מהמתרגלים נלקחו למחלקת המשטרה בנפה ואת שאר ה-5 העבירו לתחנת משטרת צ'י-פנג. במשך הלילה חקרו את כולם מי ארגן את ההתכנסות. השוטרים ערכו חיפוש על המתרגלים והחרימו מהם חומרי פאלון גונג שהיו עמם.

7 מהמתרגלים שוחררו. השניים הנותרים – מר יי ומר וואנג – הועברו תחת מעצר פלילי למרכז המעצרים נא-שי. על הודעת המעצר שלהם לא נמצאה חתימת השוטר האחראי ונאמר בה שהם הואשמו ב"הפרעה לאכיפת החוק", נוסח סטנדרטי בו נוהגים להפליל מתרגלי פאלון גונג.

טרם מעצרם האחרון, על מר יי ועל מר וואנג נגזרו 4 שניםו-3 שנים בכלא ב-2013 וב-2014 לפי הסדר, משום ששוחחו עם אנשים לגבי פאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה שריפאה את מחלותיהם הקשות.

עקב הפופולריות האדירה של פאלון גונג אחרי הצגתו לציבור ב-1992 וחידוש התרבות המסורתית על ידיו, המשטר הקומוניסטי הורה על רדיפה כלל ארצית נגד פאלון גונג ב-1999 שנמשכת עד היום.

מתרגלת בת 85 אולצה לחתום על מסמכי חקירה

גב' יין מינג-הווי בת 85 נחקרה במשטרת צ'י-פנג. היא סיפרה לשוטרים שנהגה לסבול מגידולים חמורים בכבד וכמעט מתה במהלך ניתוח. כמו כן סבלה מאבני מרה וכיס מרה מוגדל. אחרי שלמדה פאלון גונג ב-1997, כל התופעות מהן סבלה נעלמו והיא אסירת תודה מאוד על כך.

אחרי לילה שלם של חקירה, השוטרים אילצו את גב' יין לחתום על מסמך החקירה מבלי לאפשר לה לקרוא בו. כמו כן הם סירבו לדרישתה לתת לה עותק. גב' יין שוחררה בסביבות השעה 5:00.

למחרת היום הגיעו השוטרים לביתה וכפו עליה לחתום על עוד מסמכים מבלי להסביר לה מהם. גב' יין הבחינה בצילומי מתרגלים על כמה מהדפים.

30 שעות חקירה תוך התעלמות ממצב רפואי

מתרגלת נוספת, גב' וון הובאה לבית החולים לבדיקות מתחנת מחוז לו. הרופאים לקחו ממנה דם, שתן ומשטח מהאף. כמו כן מדדו לה לחץ דם, חום ודופק וערכו לה בדיקת MRI (הדמיה מגנטית).

עם הידיעה שבמשך עשורים המשטר הקומוניסטי קוצר איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים, גב' וון נכנסה לפחד אחרי בדיקות נרחבות כאלה. לחץ הדם שלה הרקיע ליותר מ-200 וחום גופה עלה ל-39 מעלות צלסיוס. פניה היו חיוורות ורגליה התנפחו.

במהלך החקירה, גב' וון אמרה לשוטרים שהיא מרגישה סחרחורת ושיש לה כאב ולחץ חזק בחזה. חרף בקשתה ללכת הביתה, השוטרים חקרו אותה בתורנות עד לשעות הבוקר המוקדמות והאשימו אותה שהיא מזייפת את מצבה.

אחרי כ-30 שעות של חקירה, גב וון שוחררה בערבות למחרת היום בסביבות השעה 17:00.