(Minghui.org) מתרגלי פאלון דאפא צריכים לשים לב לתקן את מה שאינו ישר.

המאסטר אמר:

"המחשבה הנכונה הנחושה הבלתי נכחדת כלפי אמת היקום מרכיבה את גוף היהלום החזק כמו אבן של תלמידי הדאפא בעלי החמלה. היא מפחידה כל רוע, ואור האמת שהיא מקרינה גורם לכל האלמנטים הלא נכונים שבמחשבת היצורים החיים להתפורר." ("יסודות להתקדמות במרץ II" "גם כן בכמה מילים")
"..., ואילו בודהא אמיתי הוא מי שמגן על הקוסמוס, והוא אחראי על כל הגורמים החיוביים שבקוסמוס." ("הרצאת פא בוועידת הפא באמריקה המערבית", 2000)

כשהייתי בכלא [בשל אמונתי], הייתה אסירה פלילית אחת שהבינה את האמת על הדאפא לאחר שצפתה בהתנהגותן של מתרגלות במשך זמן רב. היא החלה לעזור להעביר הלאה את המאמרים האחרונים של מאסטר לי, ולשלוח מכתבים החוצה. המתרגלות התייחסו אליה יפה וחלק הביאו לה אוכל. בהדרגה היא התחילה לבקש ממתרגלות לתת לה דברים בחינם ואף לוותה מהם כסף בלי להחזיר להן.

כששמעתי על זה, חיפשתי אותה ואמרתי לה בטון תקיף: "אתן לך יומיים לעשות רשימה של כל הכסף שאת חייבת ולבקש מבעלך לשלם להן בחזרה בחודש הבא. אחרת, אפנה למשטרה".

היא מיד התרגזה, כי חשבה שאין לי זכות להתייחס אליה כך אחרי שעשתה כל כך הרבה עבור המתרגלות. עניתי: "את לא צריכה לעשות זאת יותר".

מתרגלות אחרות לא הבינו מדוע אמרתי לה את זה והתלוננו עליי. לא התייחסתי לביקורת שלהן והמשכתי להתעקש על מה שדרשתי.

יומיים לאחר מכן האסירה מצאה אותי ואמרה: "אחות, אני מוצאת שאת מתייחסת אליי הכי נכון. אחזיר את הכסף בחודש הבא".

אמרתי לה בנועם: "מלכתחילה, המעשים הטובים שעשית עוזרים למתרגלות לאפשר לך לצבור מוסריות, אך התנהגותך הרעה מחקה את הכול".

מאז ואילך היא נשארה לצדי והקשיבה למה שאמרתי להלעשות.

מתרגלים צריכים להיות אחראים ולתקן כל דבר שאינו ישר, ולא ללכת רק אחרי אחרים. עלינו לעודד אנשים ליושר ולטוּב.