(Minghui.org) בני משפחתה של המתרגלת הקשישה גב' ג'ו סו-רונג ממחוז לי שבפרובינציית הה-ביי הגישו תלונות נגד שוטר ותובע שהפרו את החוק בכך שהפלילו את יקירתם בשל אמונתה בפאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי מאז 1999.

גב' ג'ו שהייתה מורה אהובה על תלמידיה, נעצרה ב-11 באוקטובר 2019. בהתחלה עמדה למשפט ב-12 במאי 2020 באמצעות שיחת ועידה עם בית הדין של גאו-יאנג. עורך דינה כפר באשמתה. גב' ג'ו העידה גם היא להגנתה.

עורך הדין כמו גם גב' ג'ו דיברו על איך הפרו הרשויות את הליכי המשפט לכול אורך הטיפול במקרה שלה. מעריכת חיפוש וביזה בביתה ללא צו חיפוש ועד לחקירתה באמצעות עינויים. יתרה מכך, אין כל חוק בסין שאי פעם ראהבפאלון גונג פשע או עבירה.

כדי לחפש צדק, הגישו בני משפחתה של גב' ג'ו תלונות משפטיות נגד השוטר שהוביל את מעצרה, ונגד התובע שהפליל אותה על בסיס האשמות בלתי חוקיות בעליל, נגד משרד התביעה של מחוז לי, נגד בית הדין של מחוז לי ונגד בית הדין של מחוז גאו-יאנג.

ב-17 ביוני נשלחה הודעה לבני משפחתה של גב' ג'ו שהשימוע לגבי התיק נקבע ל-19 ביוני. אין עדיין פרטים לגבי השימוע השני.

לכתבות קודמות:

Elementary School Teacher Tried for Her Faith

Elementary School Teacher Still Detained for Her Faith During Chinese New Year