(Minghui.org) ב-12 וב-13 ביולי 2020 נעצרו 10 מתרגלי פאלון גונג בעיר הו-לין שבפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג ו-5 הוטרדו בשל אמונתם.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

עשרת המתרגלים נעצרו בשעה ששוחחו עם אנשים על פאלון גונג. בבתיהם של תשעה מהמתרגלים נערכו חיפושים וביזה והוחרמו מהם מחשבים, מדפסות, ספרי פאלון גונג וכסף במזומן.

שלוש מתרגלות נותרו במעצר עדיין בשעת כתיבת המאמר.

נוסף לכך שעצרו את עשרת המתרגלים, אותם שוטרים הטרידו גם במשך היומיים האלה 5 מתרגלים אחרים בביתם והחרימו משם את כל הפריטים הקשורים לפאלון גונג.

שמות כל המתרגלים בכתבה באנגלית בקישור מטה.