(Minghui.org) מספר מתרגלים מקומיים נעצרו לאחרונה. זה הניע אותי להסתכל פנימה, ומצאתי כמה מההחסרות שלי.

אחד המתרגלים שנעצר סבל מתסמיני מחלת קארמה במשך מספר שנים, אך זה לא השפיע על יכולתו לאמת את הפא או להציל אנשים. כמתרגלים, אל לנו להתעלם אפילו מעניינים של מה בכך. אני מרגיש שכל המתרגלים ששמעו על זה צריכים לשים לב, לטפח את עצמנו ביתר שאת, ולהזכיר בעדינות למתרגל על כל החזקה שהם אולי הבחינו אצלו.

המאסטר אמר:

"כל אחת מההחזקות שלכם יכולה לגרום לבעיות גופניות," ("הוראת הפא בוועידת הפא של החוף המערבי ב-2015")

המאסטר אינו מכיר בסידורים של הכוחות הישנים. כתלמידי דאפא, אם לא נוכל לעמוד בדרישות המאסטר, ייתכן שיש לנו השמטות ולא נוכל לשלול באמת את הסידורים של הכוחות הישנים. אנחנו לא רק צריכים לטפח את עצמנו היטב, אלא גם להצביע בעדינות על החזקות של מתרגלים אחרים. זהו צעד חשוב עבורנו לטפח ולהשתפר ביחד. אני מבין שזה גם חלק מהאחריות שלנו זה כלפי זה.

ברצוני לדבר על אחת מחוויות הטיפוח שלי. יום אחד, מערכת ההפעלה במחשב שלי לא פעלה כשורה. התחלתי לתקן זאת אבל זה לא עבד. היה קשה לתקשר עם המתרגל בעל הידע הטכני ונאלצתי לוותר על הניסיון להתחבר לאינטרנט.

כשהתחלתי להביט פנימה הבנתי שכשדיברתי עם המתרגל בעל הידע הטכני חשתי לפעמים ריחוק בינינו. לא יכולתי להיות פתוח איתו כמו עם מתרגלים אחרים. מאחורי חוסר הרצון שלי לדבר איתו בכנות עמדו פחד מסכסוך וחוסר ההבנה בינינו. פחדתי שאם אציין את מחדליו הוא עלול לחשוב שאני מסתכל עליו מלמעלה. לא הסתכלתי באמת פנימה ולא הבנתי את המצב על בסיס עקרונות הפא. כשהבנתי זאת אמרתי לעצמי שאם אראה את המתרגל הזה שוב, אצטרך לפרוץ את הפחד שלי ולהצביע בעדינות על ההחסרות שלו.

בדיוק אז הסתכלתי דרך החלון וראיתי אותו. פתחתי את החלון וקראתי לו.

הוא הדליק את המחשב שלי וגילה שבעיית התוכנה אינה חמורה מדי. היות שהוא עצמו התקין את מערכת ההפעלה, הוא יוכל לתקן אותה בקלות. אבל לא רק שהוא לא הצליח לתקן את מערכת ההפעלה, אלא שהמצב החמיר עוד יותר. ביקשתי שישים את המחשב בצד ואמרתי שאנחנו צריכים לדבר.

התגברתי על תחושת העצבנות שלי וסיפרתי לו את מה שראיתי עליו. הוא כל הזמן אמר שהוא אינו יכול להבין אותי וביקש שאדבר ישירות. בסופו של דבר הייתי כל כך נסער שהתחלתי לבכות. אבל המתרגל אמר שהוא עדיין לא מצליח להבין אותי. לבסוף הוא אמר שמכיוון שכבר ניסיתי כמיטב יכולתי לתקשר איתו, הוא יסתכל פנימה כדי למצוא את ההחסרות שלו.

לאחר שהלך התחלתי לכבות את המחשב והופתעתי לגלות שהוא התחיל להתאושש לבד.

המתרגל חזר למחרת בבוקר ואמר לי בנועם שהוא הביט פנימה אחרי שדיברנו. לדבריו, הוא מצא אצלו את ההחסרות של פחד מצרות בזמן שהוא עושה דברים. הוא אמר שהוא ימשיך להביט פנימה.

מספר שבועות לאחר מכן, מתרגלים רבים נעצרו באותו זמן. המתרגל הטכני יצא בשלום ממצב מסוכן ביותר.

כששמעתי זאת, הבנתי שהסיבה שהמתרגל יכול היה לאמת את הפא במהלך הרדיפה היא לא רק בגלל שהוא טיפח היטב ופועל על-פי הדרישות של המאסטר, אלא גם בגלל שהוא היה מוכן להתבונן פנימה.

כאשר דברים קורים, אם נוכל לבחון את עצמנו ברגע הקריטי ולהקפיד על מחשבות נכונות, המאסטר ישמור עלינו, וייתן לנו את החוכמה לדעת מה לעשות. האירוע הזה הראה לי עוד יותר כיצד ללכת היטב בדרך הטיפוח בזמן תיקון הפא.