(Minghui.org) מזכיר מחלקת המדינה האמריקנית מייק פומפיאו פרסם ב-20 ביולי 2020 הצהרה הקוראת למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) להפסיק לאלתר את הרדיפה נגד פאלון גונג.

 מייק פומפיאו מזכיר מחלקת המדינה האמריקנית

בהצהרה שפורסמה באתר האינטרנט של מחלקת המדינה גינה פומפיאו את הניסיון של המק"ס לשרש את הפאלון גונג, שיטה רוחנית המתבססת על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות".הוא אמר שמתרגלי פאלון גונג הם אנשים שקטים השואפים לַזכות לתרגל את אמונתם בסין. ראיות נרחבות מצביעות על האכזריות של המק"ס נגד מתרגלים במהלך 21 השנים שעברו.

פומפיאו כתב שתוך כדי תפקידו לקדם חופש דת פגש את ג'אנג יו-הואה, מתרגלת פאלון גונג וקורבן הדיכוי. הוא כתב בהצהרתו "אחרי ששרדה [בעצמה] את מה שתיארה כעינויים במחנה עבודה בכפייה ובבית כלא בסין, היא כעת תומכת בבעלה הכלוא, מא ג'ן-יו שסבל חודשים של עינויים משום שסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג".

"אנחנו קוראים לממשלת סין לסיים לאלתר את הפגיעה וההתעללות המתועבת נגד מתרגלי פאלון גונג, לשחרר את אלה הכלואים בשל אמונתם, כמו מא ג'ן-יו, ולהתייחס למקום המצאם של מתרגלים נעדרים", הוא כתב בהצהרה באנגלית ובסינית כאחת. "21 שנים של רדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג הן זמן ארוך מדי והן חייבות להסתיים".