(Minghui.org) שש מתרגלות מהעיר מא-אן-שאן בפרובינציית אן-הווי בגילאי 77 עד 86 עומדות בפני משפט בשל אמונתן בפאלון גונג, שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

חמש מבין שש המתרגלות נלקחו לתחנת משטרה מקומית לחקירה לאחר שעברו הטרדות ובבתיהן נערכו חיפושים וביזה. אחת המתרגלות לא נעצרה לאחר שמשפחתה מחתה על המעצר הלא חוקי.

המשטרה טענה שהיא ניטרה את המתרגלות מאז מארס 2020, אחרי שצילמה אותן בווידאו מחלקות חומרי מידע על הפאלון גונג. המתרגלות נשאלו בחקירתן היכן השיגו את החומרים. [אין כל חוק בסין הרואה בפעילות זו פשע או עבירה – המערכת].

על אף שכל המתרגלות שוחררו באותו ערב, המשטרה הורתה להן לחזור לתחנה למחרת היום להמשך חקירה. המשטרה מתכוונת להגיש את תיקי החקירה שלהן למשרד התביעה כדי להעמידן לדין.

שמות המתרגלות מופיעים בכתבה באנגלית בקישור מטה.