(Minghui.org)

לחלק השביעי

אלברטה, קנדה: ראשי ערים הוציאו מכתבים והכרזות ליום הפאלון דאפא העולמי

ראשי עיר של חמש ערים באלברטה, קנדה, הכריזו על יום הפאלון דאפא ופרסמו מכתבי ברכה לציון האירוע.

ראש העיר קרייג קופלנד מהעיר קולד לייק

 הכרזת יום פאלון דאפא בעיר קולד לייק

 

ראש העיר ריי ראלף מעיירת דבון

 הכרזת יום פאלון דאפא בעיר דבון

 ראש העיר ביל גיוון מעיר גרנד פרארי


מכתב מהעיר גרנד פרארי

 

ראש העיר סטיוארט יוסטון מעיר ספרוס גרוב (Spruce Grove)

 מכתב מהעיר ספרוס גרוב (Spruce Grove)

ראש העיר ג'ון סטיוארט מהעיר בומונט

מכתב מהעיר בומונט

למאמר המקורי באנגלית https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185129.html