(Minghui.org) בשכונת מגורים בעיר בצפון-מזרח סין הרשויות דרשו ביוני 2019 לרשום את כל הדירות שגרים בהן בשכירות. למעשה זו הייתה הטרדה של הוועדה הקהילתית [המשמשת כסניף מפלגה ברמת הקהילה] מספר מתרגלי דאפא היו נחושים לא לפתוח את דלתות ביתם. אחרים לא יכלו לעמוד בפני אלה שדפקו ללא הפסקה בדלתם ופתחו את הדלת ונרשמו תחת שם של לא מתרגל במשפחה. מתרגל אחד נזכר במה שהמאסטר אמר.

המאסטר אמר:

"...הם אוטמים את המערות שלהם בכוחות על-טבעיים כך שאתם לא יכולים לראות את קיומם." ("ג'ואן פאלון")

המתרגל סבר שמכיוון שמטפחים אלו בעבר שטפחו בתוך המערה יכלו להשתמש בכוחות על-טבעיים על מנת לאטום את המערות שלהם, מדוע אני כמתרגל דאפא לא יכול לאטום את הדלת שלי בכוחות על-טבעיים? ואז הוא שלח מחשבה נכונה: "אני תלמידו של המאסטר לי הונג-ג'י. אני לא מאפשר סידורים אחרים. אבטל את כל הסידורים של הכוחות הישנים ואקח את הנתיב שמאסטר לי ארגן. כעת אשתמש בכוחות העל-טבעיים שלי כדי לאטום את הדלת שלי. הרוע לא יכול להפריע"!

לאחר מספר ימים המתרגל פתח את דלתו כדי להכניס כמה דברים פנימה, וראה אישה מסניף הקהילה מגיעה עם מחברת ביד. היא הסתכלה על מספר הבית, ואז הצביעה על דלת השכן ושאלה את המתרגל אם מישהו גר שם. אחרי שהמתרגל אמר "אני לא יודע", היא דפקה על דלת השכן מבלי בכלל לבקש את המידע על המתרגל, כלומר שהיא פסחה על הדירה של המתרגל. נראה כי דלת הבית של המתרגל נאטמה למעשה על ידי מחשבותיו הנכונות.