(Minghui.org) "ליכטנשטיין לא צריכה להפוך למקלט עבור עברייני המפלגה הקומוניסטית של סין".

במילים אלה פנה ריזה פסדר, נשיא אגודת הפאלון דאפא של ליכטנשטיין, במכתב עתירה לראש ממשלת הנסיכות, אדריאן האסלר. כחלק מהפעילות להנצחת יום השנה לרדיפה נגד פאלון גונג בסין שהחלה ב-20 ביולי 1999, מתרגלי פאלון גונג רבים ממדינות סמוכות התכנסו בכיכר מול בניין הממשלה לתמוך בעתירה שנשלחה לראש הממשלה.

מחאה שקטה מול בניין הממשלה בוואדוץ

מכתב העתירה לממשלת הנסיכות של ליכטנשטיין נמסר ביד בבירה ואדוץ בבוקר ה-17 ביולי 2020.

בין היתר הזכיר המכתב את הקשר בין הופעת מגפת הקורונה במדינות שונות לבין היחסים שלהן עם המפלגה הקומוניסטית הסינית. המכתב הדגיש לקחים רבים מההיסטוריה לגבי מגפות ועונש שמימי. כמו כן המכתב תיאר את קצירת האיברים הבלתי חוקית ממתרגלי פאלון גונג שמתרחשת מאז 2001.

מידע על קצירת איברים בלתי חוקית בסין

 מידע למקומיים

בעתיד, צריך להעמיד את עברייני זכויות אדם אלה לדין, באמצעות חוק דומה ל"חוק מגניצקי" שארה"ב חוקקה ב-2016. חוק זה מאפשר להעניש את כל עברייני זכויות אדם מכל העולם. הכניסה לארה"ב נאסרה עליהם ונכסיהם הוקפאו. חוקים דומים קיימים כעת בקנדה, בבריטניה וב-3 המדינות הבלטיות. במארס 2019 העביר הפרלמנט האירופי החלטה הקוראת לחברי מדינות האיחוד האירופי להעביר חוקים דומים. מדינות רבות נוספות נמצאות בתהליך הצגת חוקים דומים.

ממשלת נסיכות ליכטנשטיין התבקשה גם היא להעביר חוק כזה. עותק מהמכתב הנ"ל נשלח להוד רוממותו הנסיך הָנס אדם השני ולנשיא הפרלמנט של ליכטנשטיין, אלברט פריק.

 בדרך למסירת המכתב לנסיך ליכטנשטיין ואשתו

"מי ייתן ושליטי ליכטנשטיין יאשררו ויישמו חוק התואם לחוק מגניצקי" נכתב במכתב.