(Minghui.org)

לחלק העשירי

קנדה: בכירים נבחרים מציינים את יום הפאלון דאפא העולמי

נבחרי ציבור בקנדה, כולל חברי פרלמנט, חברי הפרלמנט המחוזי, ראשי ערים וחברי מועצת העיר פרסמו כרזות ומכתבי הוקרה לפאלון דאפא.

106 נבחרי ציבור ציינו את האירוע, יותר מאשר בשנים קודמות. להלן מכתבים מארבעה נבחרי ציבור בקנדה.

 חברת הפרלמנט רובין מרטין מאונטריו, קנדה

מכתב מאת חברת הפרלמנט רובין מרטין

ראש העיר דניאל קונווי מהעיירה סנט ג'ורג

 מכתב מראש העיר דניאל קונווי מהעיירה סנט ג'ורג

חבר הפרלמנט פייר פויליברה, שר האוצר

 מכתב מאת חבר הפרלמנט פייר פויליברה

 חברת המועצה קארן סילביץ מריצ'מונד היל, אונטריו

מכתב מחברת המועצה קארן סילביץ

למאמר המקורי באנגלית https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185319.html

וושינגטון הבירה: חברת הקונגרס מברכת לציון יום הפאלון דאפא העולמי

מכתב מחברת הקונגרס אלינור הולמס נורטון

למאמר המקורי באנגלית https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185320.html