(Minghui.org) תיקון הפא של המאסטר הוא לתקן כל דבר שאינו ישר. הוא נכנס עכשיו לעולם האנושי. בתוך כאוס הבחירות של ארה"ב אנשי העולם ממקמים את עצמם. כתלמידי דאפא, עלינו ללכת אחר הפא של המאסטר, לשמור על מחשבות ופעולות נכונות, לשמור על ראש צלול, ולהשלים את המשימה שלנו של הבהרת האמת והצלת אנשים.

ממראה המצב הנוכחי ניתן לשפוט שהצד המייצג את הרוע נראה חזק מאוד. כדי לשמור על האינטרסים החיוניים שלהם, על העושר והכוח, מגוון קבוצות בעלות אינטרס נקטו ברמאות כדי לגנוב את הבחירות ולצנזר מידע על כך. השיטות שהופעלו הן העתק מדויק של אלו שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) משתמשת בהן.

ואילו הנשיא טראמפ, המייצג צדק ומאמין באלוהי, נראה כמו הצד המפסיד. אנשים סביבו בוגדים בו. כמה מבעלי בריתו בחרו לסגת ולהתפטר תחת לחץ מהכוחות הישנים. נראה שיד הרוע על העליונה עכשיו.

כולם יודעים שמאחורי כל הכאוס הזה עומד צל הרפאים של המק"ס. מטרתו המהותית היא לחתור תחת ארצות הברית ולהשתלט על העולם באמצעות אידיאולוגיה סוציאליסטית. המק"ס זוממת לשלוט על העולם ולהרוס את האנושות. ארה"ב, לפיד הדמוקרטיה, הפכה לשדה הקרב בין הטוב והרע.

אבל העולם האנושי נוצר על ידי הבורא. זהו המקום בו אנשים לומדים את האמת וניצלים בתקופת סוף הדהרמה. זהו אינו גן עדן עבור הרוע להשתולל בו. בסוף התהליך הבורא ישמיד את השטן ואת כל החיים והאלמנטים המרושעים, כולל את הנציגה עלי אדמות שהיא המפלגה הקומוניסטית הסינית. אנשי העולם יעמדו לדין: אלו העומדים לצד הרוע והמק"ס יושמדו, בשעה שאלו ההולכים עם האלוהי יישארו, יטוהרו ויכנסו לעידן החדש של האנושות.

למרות המראה הכאוטי כביכול, כל דבר נמצא בשליטת הבורא. הכאוס רק נותן לאנשים את ההזדמנות למקם את עצמם. אני מאמין בנחישות שעם רחמיו והגנתו של הבורא, הנשיא טראמפ ינצח בסוף בבחירות ויכניס סדר בדברים, ושהמק"ס והמשטר המרושע שלה יושמדו.

המאסטר אמר:

"המק"ס בייסורי גסיסה, והיא יוצרת כאוס רב בחברה כדי לפגוע באנשים. תלמידי הדאפא לא צריכים להתנדנד עם הכאוס, ועליהם לדבוק בַּיסודות, רק אז תוכלו לראות בבירור דרך הכאוס." ("הישארו רציונליים" 2020)

ברגע קריטי זה, עלינו להיות רציונלים וצלולים. אנחנו לא צריכים לתת לעצמנו להיות מוטרדים מהכאוס בעולם, ועלינו להישאר רציונלים וישרים, ולעשות את שלושת הדברים כרגיל. עם המאסטר והפא, לעולם לא נסטה ממטרתנו לטפח היטב ולהציל עוד חיים.

אלו ההבנות הנוכחיות שלי. אנא הצביעו על כל דבר שאינו בהתאם לפא.