(Minghui.com) כאשר מתרגלי פאלון דאפא משתפים התנסויות, הם אומרים לעתים קרובות, "האמינו במאסטר ובפא" או "עלינו לעשות את מה שהמאסטר מבקש". אבל כמה מאיתנו מהרהרים באמת מהי משמעות המשפטים האלה? הם אינם רק סתם ביטויים, אלא סטנדרט של התנהגות.

מאסטר לי אמר:

"מהי אמונה אמיתית? אתה רק אומר עם פיך שיש לך אמונה, אבל בלבך למעשה אין לך אמונה. למה אני אומר את זה? כי כאשר באמת יש לך אמונה מעשיך חופפים למילותיך." ("הוראת הפא בוועידה באירופה" 1998)

זה לא עניין של מה בכך אם המילים והמעשים של האדם לא עולים בקנה אחד. זה לא רק חוסר אחריות כלפי המאסטר וכלפי הפא, אלא גם חוסר אחריות כלפי עצמו!

המאסטר אמר:

"כמתרגל, אם אינך פועל לפי הדרישות של המאסטר, זה ודאי אינו עניין פשוט. הכוחות הישנים תכננו מערכת של הדברים שלהם עבור כל תלמידי הדאפא. אם תלמיד דאפא אינו פועל לפי הדרישות של המאסטר, הוא בוודאי פועל לפי התכנונים של הכוחות הישנים." ("יסודות להתקדמות במרץ 3" "היו צלולים")

איך נוכל לטפח אם נעשה דברים לפי הסידורים של הכוחות הישנים? כיצד נוכל לסייע למאסטר במהלך תיקון הפא ולמלא את הנדרים שלנו?

כמה מתרגלים שאני מכיר לא מבהירים את האמת ומצילים אנשים. אלה שכן מבהירים את האמת, לא מתייחסים לזה ברצינות כאל דבר בעל חשיבות. הם לא מצליחים לשכנע אפילו שלושה אנשים בחודש לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית וארגוני הנוער שלה.

המתרגלים שלא מנסים להציל אנשים לא צריכים לחשוב שמאסטר לי יכיר בהם, קל וחומר לחשוב שהם יגיעו לשלמות. אם אדם לא יכול להגיע לשלמות, אז, כפי שהמאסטר אמר:

"באופן כללי, זה יטופל בהתאם לנדרים שכל אדם נדר, ולא תהיה הזדמנות שנייה – בכלל לא." ("הוראת הפא בוועידת הפא של החוף המערבי ב-2015")

על כולנו לחשוב על עניין זה ברצינות.

כתבתי שיתוף זה לא על מנת להעביר ביקורת על מתרגלים אלא כדי לעורר שיח. טיפוח הוא עניין רציני.

ברצוני להזכיר כי עלינו להוקיר את ההזדמנות המיוחדת הזו. תיקון הפא טרם הגיע לקיצו, עדיין יש לנו את ההזדמנות להאמין במאסטר ובפא באמת ובתמים.

עלינו להתקדם יותר במרץ וללא שום תירוצים ועלינו לעשות את שלושת הדברים היטב בהתאם לדרישות המאסטר. עלינו גם לעשות כמיטב יכולתנו להציל את האנשים אותם נשבענו להציל, ולמלא את יעודנו.