(Minghui.org) אן-סופי אלם, חברת הפרלמנט השוודי, נשאה נאום ב- 18 בנובמבר 2020 בסמינר מקוון שהנושא היה "רדיפת פאלון דאפא בסין: מאז ועד היום – 21 שנים של הפרת זכויות אדם בסיסיות." הסמינר המקוון היה אירוע משני של קבינט השרים העולמי לקידום חופש הדת, שהתקיים בפולין בתאריכים 16-17 בנובמבר 2020.

בנאומה גינתה חברת הפרלמנט אלם את רדיפת הפאלון גונג על ידי המפלגה הסינית הקומוניסטית וקראה לכל העולם להתאחד ולגנות את המק"ס שהיא האחראית להפרות זכויות האדם.

חברת הפרלמנט אן-סופי אלם

היא אמרה שלמרות ששוודיה היא מדינה קטנה, היא עדיין צריכה לדבר בעד העם הסיני ונגד הפרות זכויות האדם שהם סובלים.

היא הוסיפה "מדוע אני חושבת שקולי צריך להישמע עד בייג'ינג, ומדוע אני בכלל טורחת לעמוד על זכויות האדם בסין? התשובה פשוטה מאוד. אין דרך אחרת. אי אפשר להתעלם מהסיפורים ששמעתם זה עתה. אי אפשר לא לעשות כלום כשאתה יודע שעוול כזה, אכזריות כזו, נגרמת לאנשים רק בגלל שיש להם אמונה אחרת".

"עברו 21 שנה מאז שהרדיפה הזו החלה. השאלה הקשה באמת כאן היא איך זה יכול להמשך 21 שנה, וכיצד זה עדיין יכול להימשך. זה לא רק מבייש את המק"ס, זה מבייש את כל העולם החופשי כפי שאני רואה את זה. הרדיפה נגד הפאלון גונג אינה אנושית. היא ברברית. ועלינו לדרוש הליך משפטי לסיים את הרדיפה."

היא המשיכה, "כל אלה גרמו לי להבין שלשתוק זו לא אפשרות. עלינו להעלות את המודעות לפשעים נגד זכויות אדם, וכי המק"ס מנהלת פשעים נגד זכויות אדם באופן שיטתי ויומיומי."

"אני רוצה להעלות את המודעות בשם מתרגלים רבים של פאלון גונג שנעצרו והוכרחו בחינוך מחדש דרך מחנות עבודה והוכנסו לבתי כלא או מתקני מעצר אחרים כאסירי מצפון. היו דיווחים על עינויים, ראינו אותם כאן היום. היו דיווחים על הריגה, והיו דיווחים על קצירת איברים בכפייה. יש להתייחס לדו"חות אלה ברצינות רבה ולהציגם בבתי משפט בינלאומיים."

"איך יכול להיות שנדע על זה ולא נעשה דבר?" היא שאלה.

והוסיפה, "רדיפת המיעוטים בסין נותנת לנו רמז קטן לגבי מה יקרה אם המק"ס תצליח במטרתה להפוך לאימפריה הגדולה בעולם. העולם סובל קשה כעת מהמגפה, והרבה חברות בכל רחבי העולם נאבקות לשרוד כלכלית. אנו כעת יעד פגיע וקל להשתלטות לא-ידידותית."

היא דיברה על האופן שבו המק"ס "קונה את התשתית שלנו, חברות, טכנולוגיות ואפילו בתי ספר", בניסיון להשתלט על העולם החופשי, טיפין טיפין. אבל ממשלת שבדיה פועלת למצוא דרכים למנוע מהחברות הסיניות להשקיע בתשתית שלה, והן גם אוסרות על השתתפותה של Huawei  ברשת 5G.

היא שמחה ש"העולם החופשי מודע בהדרגה לאכזריות שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מפעילה כלפי בני עמה. המפלגה הקומוניסטית בסין צריכה לדעת מה העולם החופשי רוצה, ואנחנו רוצים שהרדיפה הזו וכל שאר הרדיפות יסתיימו. זה צריך להפסיק עכשיו".

"על הקהילה הבינלאומית לדבר יותר בעוצמה ובצורה פומבית, ולהכריז בגלוי על הדיכוי והפרת זכויות אדם בידי המשטר הסיני. חובתנו להיאבק על כל זכויות האנשים".

היא מקווה שאולי יום אחד המק"ס תוכל לכבד את שלטון החוק, את חופש הביטוי ואת החופש של אנשים להיות בעלי מחשבה משלהם.

לסיום היא אמרה, "פאלון גונג הוא ידידותי ושליו. אמת, חמלה וסובלנות – אולי זה בדיוק מה שהעולם זקוק לו כרגע כדי לצלוח את המגפה הזו."