(Minghui.org) לגב' ג'ואו שיאן-וון, מתרגלת בת 72 משנחאי הזריקו סמים בלתי ידועים, כמה שעות לפני שחרורה בערבות. זמן קצר לאחר שובה לביתה, היא החלה לחוש בקשיי נשימה, שלפוחיות התפתחו על שוקיה וּבָּצָקות בכל גופה.

גב' ג'ואו נעצרה פעמיים ללא עילה חוקית: בפברואר וביוני 2019 בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בפעם הראשונה היא הייתה עצורה למשך חודש במרכז המעצרים של ג'אנג-ג'יאנג. במעצרה השני הוחזקה באותו מרכז מעצרים, והייתה נתונה לחקירה חוזרת ונשנית, כפייה והתעללויות, אחרי חודשיים במעצר היא סבלה מבעיות לב ולא הייתה מסוגלת להירדם. כמו כן סבלה מלחץ דם גבוה והתעלפה מספר פעמים.

שעתיים לפני שחרורה בערבות ב-23 בספטמבר 2019, השוטרים קשרו אותה למיטה והחדירו לה בכוח עירוי לתוך הווריד. כששאלה איזו תרופה נתנו לה, השוטרים לא ענו לה.

כשחזרה הביתה, גב' ג'ואו חשה לא טוב בכול גופה, בין אם שכבה או עמדה. היו לה קשיי נשימה והייתה לה תחושה שהיא תפסיק לנשום כל רגע. היא סבלה מקוצר נשימה אחרי כל תנועה הכי קלה, כמו לפתוח דלת, לענות לטלפון, או ללכת לשירותים.

גם מוחה התרוקן. היא נכנסה למצב של הזיה והתקשתה בדיבור. היא לא יכלה להירדם, איבדה את התיאבון ולא רצתה לזוז. רק אז היא הבינה שהשוטרים הזריקו לה סמים רעילים.

גב' ג'ואו חידשה את התרגול בפאלון גונג. אחרי חודשיים של מדיטציה ותרגול אינטנסיביים, מצבה הוקל במקצת. אבל בצקת התפתחה בכל גופה. אפילו עפעפיה התנפחו. היא לא יכלה לשבת בישיבה שפופה או לרכון קדימה. גופה הפך נוקשה והיא חשה כמו בובה מהלכת.

זמן קצר לאחר מכן, החלו להופיע שלפוחיות על השוקיים שלה. נוזלים דם ומוגלה החלו לצאת מהשלפוחיות שנפתחו או מתחת לצלקות. היא חשב בכאבים נוראיים ברגליה כאילו הן נושרות ממקומן. המצב שלה ממשיך עדיין בזמן כתיבת המאמר.

מחוץ לביתה עומדים שוטרים סביב השעון ומנטרים את חיי היום יום שלה. פעם בכמה זמן נכנסים להטריד אותה גם חברי ועדת השכונה (שהיא סניף של המפלגה הקומוניסטית הסינית ברמה השכונתית).

יומיים טרם שחרורה, המשטרה הגישה את תיק החקירה שלה למשרד התביעה של מועצת פו-דונג-שין. גב' ג'ואו שכרה עורך דין אחרי שהחלה לחוות את התסמינים שהוזכרו לעיל. ב-19 בנובמבר עורך דינה ניגש למשרד התביעה והראה את צילומי רגליה לתובע. הוא דיווח שהתובע הסכים לבטל את תיק החקירה שלה אחרי שראה את הצילומים.

כתבות קשורות:

Arrested Nine Times for Her Faith, 72-Year-Old Woman Faces Prosecution

Ms. Zhou Xianwen Files Letters of Complaint to the Local Court for Illegal Detention