(Minghui.org) התחלתי לתרגל פאלון דאפא ב-1997. אני גר בכפר חקלאי ומגדל כותנה. הדרך בה אני מגדל שונה מזו של אחרים.

רוב האנשים צריכים לרסס הרבה חומרי הדברה ולדשן. חרף כל זה הרבה פקעות כותנה נושרות אצלם והיבול מועט.

אינני משתמש בדשנים או בחומרי הדברה. אני מתרגל פאלון דאפא שלא הורג דברים חיים. כשאני רואה חרקים אני מתַקשר איתם. אני מבקש מהם לעזוב ולא לפגוע בכותנה שלי. אני מבקש מהם לזכור ש"פאלון דאפא הוא טוב. אמת-חמלה-סובלנות זה טוב". והם פשוט עוזבים.

הכותנה שלי לא נראית שונה מזו של אחרים. אך היבול לדונם הוא כפול. איכות הכותנה שלי טובה במיוחד. הסיטונאים קונים את הכותנה שלי כל שנה.

קיץ אחד כשהכותנה נבטה הייתה לנו סופת ברד. הכותנה ניזוקה קשות. החקלאים החליפו את הכותנה בתירס. אני לא. הבנתי מהפא שכל דבר שקורה לנו אינו מקרי. לכותנה יש גם כן חיים. עקב יחסים גורליים היא הגיעה לביתי ועליי להתייחס אליה בטוב לב. האנשים האחרים צחקו עליי ודחקו בי לשתול מחדש יבול אחר.

דודן שלי היה מזכיר של סניף המפלגה. הוא עזר לסוכני "משרד 610" המקומי לרדוף אותי. כשהוא ראה אותי עובד בשדה הכותנה הוא לעג לי: "אתה מבזבז את זמנך לשווא. אינני רואה אף נבט בשדה שלך. אתה חולם שיהיה לך יבול טוב. אמרתי לו: "אני מתרגל. המאסטר מגן עליי. יהיה לי יבול טוב. חכה ותראה".

שלחתי מחשבות נכונות, חילקתי חומרי מידע של דאפא, ועבדתי כל יום בשדה כרגיל. במהרה הכותנה הצמיחה נבטים חדשים. תוך כמה ימים הם הפכו בשרניים להפליא. בסתיו היבול היה שופע. אשתי ואני קצרנו אותו מהבוקר עד תשע בערב. אחרי שקצרנו את הפקעות, הכותנה הצמיחה חדשות במקומן.

אנשי הכפר התפלאו וקנאו בנו. הסיטונאים הציעו לשלם יותר עבור הכותנה שלי.

השכן שלי לא היה מרוצה. הוא שאל את הסיטונאי למה הכותנה שלו שווה פחות בהתחשב בכך שלשנינו היו אותם זרעי כותנה ואותו טיפול. הקונה חפן מלוא ידו מהכותנה שלי והראה לו אותה: "תראה, אם אני משחרר את כף ידי הכותנה הזו חוזרת להיות תפוחה מאוד. וגם, אתה יכול לראות שהסיבים שלה ארוכים במיוחד. לאף אחד אין כותנה המתחרה בכותנה הזאת".

כפרי אחד בא עם שק כותנה למכירה. הוא שאל: "איך הכותנה שלי?" הקונה אמר: "האיכות זהה, אך יש עלים בכותנה שלך". ידעתי בהבזק אחד שהכותנה הזו נגנבה מהשדה שלי. יכולתי לזהותה. חלק גדול מהכותנה שלי הקרובה לרחוב נגנב.

התייחסתי לכך בקלילות וחשבתי על על מה שהמאסטר מלמד:

"אז המטפחים שלנו על אחת כמה וכמה צריכים לא לנהוג כך, כי מטפחים נוהגים לפי מהלך הדברים הטבעי. מה ששייך לך לא תאבד, ומה שלא שייך לך לא תוכל להשיג אפילו באמצעות מאבק." (ג'ואן פאלון", הרצאה שביעית "הקנאה")

היה לי יבול נפלא למרות האסון בתחילת השנה. זה גרם למהומה לא קטנה בקרב אנשי הכפר. כולם אמרו: "בטוח שהשמים מגינים עליו".


[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.]