(Minghui.org) אנחנו חושבים שרופאים הם אנשים העושים כמיטבם לטפל בחולים ולרפא את הפציינטים שלהם. המקרה הזה לא כולל את רופא הכלא דו באו-צ'ואן (Du Baochuan). דו היה רופא במחנה העבודה בכפייה באו-דינג שבפרובינציית הה-ביי. כשמתרגלי פאלון גונג נשלחו למחנה העבודה הזה, דו עינה אותם בניסיון לכפות עליהם לוותר על אמונתם.

מתרגלי פאלון גונג מאמינים בהתאמה רוחנית לערכים האוניברסליים "אמת, חמלה, סובלנות". שיטת המדיטציה הזאת נרדפת בסין מאז 1999. לעתים קרובות המתרגלים נכלאים בצורה שרירותית ועוברים עינויים חמורים בידי הסוהרים, מנהלי הכלא, האסירים ומדריכים במרכזים לשטיפת מוח. במקרה של דו זה כולל גם רופאים.

דוגמה אחת לאכזריות שלו הייתה כש"האכיל" בכפייה ובברוטליות מתרגלים. ידוע היה שהוא קושר מתרגלים לכיסאות ודוחף את ראשם אחורה, כך שצווארם נשען על גב הכיסא. בנקודה זו, הוושט היה כמעט חסום. אז הוא היה צובט באפם של המתרגלים, פותח בכוח בצבת את פיהם ושופך נוזל לתוך פיהם.

בתנוחה זאת הנוזל ממלא את פיהם של המתרגלים וחוסם את קנה הנשימה במקום שייזל פנימה דרך הוושט. הם לא יכולים לנשום ומתחילים להיאבק כדי להשתחרר.

דו נהג להמתין עד שהמתרגל הפסיק להיאבק ועיסה את חזהו ממש לפני שליבו פסק לפעום. הוא שחרר אז את אחיזתו במתרגל, כך שהמזון ירד פנימה והמתרגל יוכל לנשום. ואז חזר על המהלך הזה פעמים רבות. הוא השתמש בידע הרפואי שלו להביא את המתרגל בכוונה תהליך של כאב וחנק עד לסף מוות, וחזרה ממנו.

כמו כן נהג דו להזריק למתרגלים סמים בלתי ידועים, החדיר מחטים תחת ציפורני ידיהם ורגליהם, האכיל אותם בכוח חומרי צואה, שפך אלכוהול לתוך אפם וחשמל אותם באלות מחשמלות. כל המתרגלים במחנה העבודה בכפייה סבלו מדרגה מסוימת של התעללות מצדו של דו. במהלך כהונתו במחנה העבודה הוא היה אחראי ישירות לחבלות, נכות, מוות שנגרמו למתרגלים, ולכך שמתרגלים נעשו מבולבלים נפשית.

ישנן 13 דוגמאות קונקרטיות למקרים כאלה בכתבה באנגלית בקישור מטה.

ל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי].