(Minghui.org) מספר מתרגלים בעיר דזון-הואה בפרובינציית הה-ביי נעצרו בין ספטמבר לאוקטובר 2021 ובבתיהם נערכו חיפושים וביזה על ידי שוטרים מקומיים מיחידת ביטחון הפנים, מתחנת משטרה ומכוח של הכוחות המזוינים. נעצרו גם כמה מבני המשפחה שאינם מתרגלי פאלון גונג.

גב' וואנג שיו-פנג מהכפר ג'י-גה-ג'ואנג נעצרה בביתה ב-2 בספטמבר והועברה למרכז המעצרים של העיר דזון-הואה. בביתה נערך חיפוש והוחרמו ספרי פאלון גונג ונגן המוסיקה שלה. היא שוחררה ב-12 בספטמבר.

גב' ג'ו הונג-וון מהכפר נאן-שיאו-ג'ואנג נעצרה באותו הזמן והועברה לאותו מרכז מעצרים. השוטרים החרימו מביתה ספרי פאלון גונג, נגני מוסיקה ותקליטורים. הם גם קנסו אותה ב-200 יואן.

מר סווי ג'ין-מינג מהכפר גאן-ג'ואנג-דזי נעצר אף הוא באותו היום בביתו על ידי 20 שוטרים שהחרימו ממנו כמה מכשירי טלפון. הוא שוחרר ב-15 בספטמבר, אחרי 15 ימי מעצר.

ב-12 באוקטובר הגיעו שוטרים מהעיירה בינג-אן-צ'נג לביתה של גב' גו באו-הואן. הם החרימו יותר מ-20 ספרי פאלון גונג. כמו כן פשטו על סלון היופי שלה והחרימו משם עוד 3 ספרים, את מכשיר הטלפון שלה ופריטים של פאלון גונג. היא נעצרה ונלקחה לתחנת משטרה. מאוחר יותר עצרו גם את אמה. שתיהן שוחררו בערב. אולם השוטרים הגיעו לביתה בערב ולקחו אותה משם למקום בלתי ידוע. היא כבר שוחררה.

גב' לי גווי-יו מהכפר וֶון-ג'ואנג נעצרה באותו היום. היא שוחררה ב-19 באוקטובר.

גב' ג'אנג מין נעצרה בביתה ב-14 באוקטובר על ידי שוטרי תחנת משטרת העיירה יין-גה-ג'ואנג. השוטרים החרימו מביתה ספרי פאלון גונג תמונה של מייסד הפאלון גונג. מאז היא שוחררה.

גב' ג'אנג שיו-פנג בת 59 מהכפר שי-ג'יא-קואו נעצרה בביתה ב-15 באוקטובר. השוטרים החרימו ממנה מדפסת, דפים להדפסה, ספרי פאלון גונג ומספר גדול של פריטים אישיים. בעלה ובנה שאינם מתרגלים פאלון גונג נעצרו אף הם. בעלה שוחרר באותו הלילה ובנה למחרת היום. גב' וואנג הועברה ב-17 באוקטובר למרכז המעצרים של טאנג-שאן.

מר ג'יאה פנג-ג'ונג מהכפר ג'או-הואנג-דזי נעצר בביתו באותו יום על ידי שוטרים מיחידת ביטחון הפנים ותחנת משטרת ג'יאן-מינג. שטרות כסף של 200 ו-300 יואן עם מידע על פאלון גונג הוחרמו מביתו. השכנים צפו בכל הליך המעצר. מר ג'יאה הוצמד לרצפה ומשם הוכנס בכוח למכונית משטרה והועבר לתחנת משטרת ג'יאן-מינג.

פרטי קשר של העבריינים שלקחו חלק במעצרים אלה מפורטים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

ל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי].