(Minghui.org) אתר מינג-הווי באנגלית (en.minghui.org) השיק היום את אפליקציית אנדרואיד שלו. אפליקציית אפל שלו הושקה כבר בספטמבר. אנו מודים בזה לכל מתנדב שעבד על האפליקציה. כמו כן אנו מקדמים בברכה תלמידי דאפא וכל אחד אחר להשתמש ולשתף באפליקציה הזאת.

עקב הרדיפה הממושכת נגד פאלון גונג בסין, אנשים בסין צריכים עדיין להשתמש בתוכנה נגד חסימת האינטרנט כדי לקבל גישה לכל אתר או אפליקציה של אתר מינג-הווי. אנו מזכירים בבקשה לאנשים בסין להקדיש תשומת לב לבטיחות באינטרנט.

בברכה

המחלקה הטכנולוגית של מינג-הווי

29 בדצמבר 2021

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]