(Minghui.org) ב-3 בנובמבר 2021 עוזר מזכיר בפועל של משרד המחוקקים במחלקת המדינה האמריקנית, נאז דורקוגלו, שלח מכתב תשובה למרקו רוביו, סנאטור מפלורידה, כשהוא מביע את דאגותיו לגבי שני בני משפחה של תושבי פלורידה הגרים בסין: גב' דנג צווי-פינג ומר ג'ואו דה-יונג העצורים בשל אמונתם בפאלון גונג.

מר ג'ואו נעצר ב-23 באפריל 2021 על ידי שוטרי ממשרד הביטחון הציבורי של בין-האי ו"משרד 610" של שדה הנפט בעיר מגוריו דונג-יינג בשאן-דונג. מעצרו אושר ב-31 במאי והוא מוחזק כעת במרכז המעצרים של בין-האי. תיק החקירה שלו נמסר למשרד התביעה של מועצת דונג-יינג ב-29 באוקטובר.

שוטרי משרד הביטחון הציבורי סירבו למסור פרטים למשפחה על מקום הימצאו של מר ג'ואו ולאחר מכן ניסו למנוע מעורך דינו לבקר אותו. עורך הדין קיבל רשות ביקור רק לאחר שנציג המחוז ה-12 של פלורידה בקונגרס, גאס ביליראקיס, כתב מכתב למנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) שי ג'ין-פינג, כשהוא מביע את דאגותיו בעניין.

אחרי שנודע לו על מצבו של מר ג'ואו, סנtטור רוביו כתב למחלקת המדינה האמריקנית כשהוא דוחק בממשל ארה"ב לעזור לשחרר את מר ג'ואו ואת גב' דנג, תושבת פרובינציית יון-נאן שנשלחה לכלא ל-6 שנים ב-2017.

ב-3 בנובמבר מחלקת המדינה ענתה לסנאטור רוביו שממשל ארה"ב תמיד מודאג לגבי רדיפת זכויות אדם על ידי המק"ס וגם הטיל השנה סנקציות על סוכן משרד 610 השנה. המכתב מציין שמחלקת המדינה מודאגת מאוד לגבי המעצר וההתעללות של השניים על ידי המק"ס והממשל ישקול משא ומתן עם המק"ס בעיתוי הנכון, כדי לדחוק במק"ס לציית לחוקה שלה עצמה בכל הנוגע לחופש דת.

צילום מכתב של מחלקת המדינה לסנאטור רוביו

להלן מכתב מחלקת המדינה לסנאטור רוביו:

סנאטור רוביו היקר,

תודה לך על מכתבך מיום ה-30 באוגוסט המעביר את דאגותיך בנוגע לפגיעות בזכויות אדם של מתרגלי פאלון גונג על ידי הרפובליקה העממית של סין. אנחנו שותפים לדאגה שלך. מחלקת המדינה מחויבת לקדם חופש דת או אמונה לכל האנשים ברחבי העולם ושמה בעדיפות ראשונה את הנשיאה באחריות של סין לגבי פגיעות בזכויות אדם, הכוללות את הדיכוי כלפי מתרגלי פאלון גונג.

מאז 1999 הכריז מזכיר המדינה על סין כ"מדינה שיש לגביה דאגה מיוחדת" על פי "חוק חופש דת בין-לאומי", בשל מעורבותה בהפרות חמורות במיוחד של חופש דת ובשל חוסר התגובה שלה. על פי דו"ח 2020 של מחלקת המדינה על זכויות אדם ודו"ח 2020 על חופש דת בין-לאומי, הכבוד של סין כלפי חופש דת או אמונה, וההגנה על חופש זה, מתדרדרים והולכים. בחודש מאי, מזכיר המדינה בלינקן הכריז בפומבי על סנקציות על בכיר מסין על-פי סעיף 7031(c) של נוהל החוק annual appropriations בשל מעורבותו בהפרות בוטות של זכויות אדם, בעיקר בגלל מעצרים שרירותיים של מתרגלי פאלון גונג בשל אמונתם הרוחנית.

בהתייחס למקרים של ג'ואו דה-יונג ודנג צווי-פינג, מחלקת המדינה מודאגת מאוד מהיחס הגרוע של סין ומהמעצר של האנשים האלה. אנחנו נשקול הזדמנויות לתמוך במקרים האלה במגעים שלנו עם ממשלת סין.

אנחנו נמשיך ללחוץ על ממשלת סין לאמץ את המחויבויות הבין-לאומיות שלה בהתייחס לחופש דת או אמונה לכל האנשים, ובכלל זה לחברי קבוצות מיעוט אתני ודתי ולאלה המתפללים וסוגדים לאמונתם מחוץ למוסדות הרשמיים שתחת המדינה. על סין לקיים הבטחות שקבעה בחוקה שלה עצמה כדי להגן על "חופש דת ואמונה".

תודה לך על המשך התעניינותך בבעיה הזאת.

אנחנו מקווים שהמידע הזה הביא לך תועלת. בבקשה הודע לנו אם נוכל להמשיך לסייע לך הלאה. "

כתבה קשורה:

חברי קונגרס אמריקנים דוחקים לשחרור קרובי משפחה של תושבי פלורידה העצורים בסין בשל אמונתם