(Minghui.org) לפני כמה שנים סיפר לי ידיד את הסיפור הזה:

לפני שנים רבות היינו הוא ואני עם המאסטר בממלכה ברמה גבוהה יותר בשמים. פעם הייתה מלחמה בין אלוהויות ישרות לבין שדים מרושעים. אלוהויות ישרות רבות נלחמו עד מוות, ורק כמה מהן נותרו. המאסטר עדיין היה שם והתבונן בנעשה ולבו לא זז.

ידידי כרע ברך לפני המאסטר והתחנן: "בבקשה עצור את המלחמה, או שכל האלוהויות הישרות ימותו". המאסטר לא אמר מילה.

זמן קצר לאחר מכן, כל האלוהויות הישרות מתו. המלחמה הסתיימה. המאסטר אז אמר לידידי: "המלחמה הזאת הייתה למעשה כדי לעזור לאלוהויות הישרות לוותר על הכול למען האמת של היקום ולהגיע לשלמות". המאסטר נתן לכל האלוהויות הישרות חיים חדשים. כל האלוהויות קמו לתחייה.

לאחר שידידי שיתף איתי את סיפורו, חשבתי: "אם זה יקרה בעולם האנושי, לכמה אנשים יהיו המחשבות הנכונות כמו האלוהויות הישרות האלה שנלחמו עד מוות?"

שנים לאחר מכן אנחנו עומדים מול מצב הבחירות בארה"ב. יש מתרגלים שלא לומדים את הפא היטב שאולי הרגישו אבודים ומתוסכלים. יש אולי כאלה המטילים ספק במערכת מינג-הווי לגבי התמיכה בטראמפ. יש אולי אפילו כאלה המפקפקים בדאפא.

יתכן שמתרגלים כאלה חשים ששדים חדרו לאמריקה במידה שכזו ושזאת הסיבה שלממשל הבא יש קשרים הדוקים כאלה עם המפלגה הקומוניסטית הסינית. הם חוששים שאף אחד לא יהיה מוכן להילחם לצדק עבור הדאפא, ואף גרוע מזה, כיוון שמתרגלי דאפא בארה"ב תמכו בטראמפ, המפלגה הדמוקרטית עלולה להתנקם בנו. מתרגלים אלה עלולים לאבד עקב כך את אמונתם בדאפא ובמאסטר.

למעשה הרגשתי שבתוך לבנו הסתכלנו על כל הסביבה החיצונית באמצעות מושגים אנושיים. על פני השטח, אלו הבחירות בארה"ב. אך למעשה, זהו קרב בין האלוהי והשדים. האלוהויות הישרות מסוגלות לוותר על כל דבר כדי להגן על היקום. מדוע אנחנו איננו יכולים לוותר על כל ההחזקות שבעולם האנושי הזה, כולל כל הציפיות שאולי יש לנו?

כולנו יודעים שפא הבודהא הוא חסר גבולות. עלינו להסתכל על כל הדברים כעל דברים טובים. אין עלינו להשתמש במושגים האנושיים שלנו כדי לשפוט את הסידורים שהמאסטר עשה בתיקון הפא. בזמן זה עלינו להאמין במאסטר ובדאפא אף יותר, ולהיפטר מהמושגים האנושיים שלנו. איננו צריכים ללכת שולל אחר תופעה שטחית בעולם האנושי או להיות מושפעים מהמושגים שלנו עצמנו.

רק כשנגיע למצב הנכון שעוצב על ידי הדאפא, ונחיה לפי אמת-מידה של מטפח ההולך בנתיב שמימי, נהיה ראויים לתואר הקדוש של "מתרגל דאפא של תקופת תיקון הפא".

זוהי רק הבנתי האישית. אנא הצביעו על כל דבר שאינו הולם.