(Minghui.org) מתרגלי הדאפא הולכים אחר המאסטר כבר מעל 20 שנה של טיפוח [בתקופת] תיקון הפא. נסים רבים קרו בתהליך חשיפת הרדיפה, אימות הדאפא והבהרת האמת כדי להציל ישויות חיות. אדבר כאן על כמה דברים מדהימים שחוויתי בטיפוח שלי.

בנובמבר 2004 נלקחתי למרכז מעצר אחרי שנעצרתי באופן לא חוקי. כדי להתנגד לרדיפה הזאת, מספר מתרגלות ואני החלטנו לא לשתף פעולה עם הסוהרות על ידי כך שלא לבשנו את הוֶוסְט הצהוב שלבשו העצורות. אף שידענו שיהיו לכך תוצאות, לא פחדנו כי לא עשינו שום דבר רע ולא עברנו על שום חוק.

למחרת הורו לנו הסוהרות ללבוש את הווסטים. לא שיתפנו פעולה. סוהרת אחת צעקה בכעס: "הביאו את האזיקים והשלשלאות!"

לפתע נראה כאילו האוויר קפא, ומישהי בכתה מפחד. הסוהרת צעקה בזעם: "מי מת בבית שלך, ועל מה את בוכה?" באותו רגע לבי היה שליו כמו מים דוממים ולא היה בי כל פחד.

סוהרת הלבישה עליי וֶסט צהוב בכוח ואזקה אותי. אך כשניסתה לשים עליי את השלשלאות היא אמרה לעצמה: "אני לא שמה לך שלשלאות עכשיו, נראה איך תתנהגי אחר הצהריים".

אחרי שהיא הלכה, ביקשתי מהמאסטר להסיר את האזיקים. בשל חוזק מחשבותיי הנכונות האזיקים נפלו מידיי.

למחרת הסוהרת ראתה את אזיקי ידיי על המיטה. היא דאגה שמישהו יאזוק אותי שוב ואיימה על מנהיגת תא המאסר: "אם תגלי שהאזיקים שלה לא עליה ולא תדווחי על זה, יאזקו אותך גם". מאוחר יותר ביקשתי מהמאסטר להסיר שוב את האזיקים.

הסוהרת הופתעה. היא בקשה בחוסר התלהבות ממישהו לאזוק אותי שוב, אך לא אמרה לי ללבוש את הוסט הצהוב. היא שאלה אותי: "איך הסרת את האזיקים שלך?" לא עניתי ישירות ואמרתי לה: "תזכרי שפאלון דאפא הוא טוב'. זה הקסם של הדאפא. פא הבודהא הוא חסר גבולות".

מאוחר יותר המושגים האנושיים שלי צצו וחשבתי שהולכים לאזוק אותי בכל מקרה. התוצאה של המחשבה הזו הייתה שאזקו אותי למשך 40 יום. מחשבה ראשונית של אדם באמת יכולה להשפיע אם התוצאה טובה או רעה!

נס אחר קרה ב-2014 כשנסעתי לטייל. ראיתי בכיכר התחנה איש בגיל המעבר שיצא למסע ארוך. בירכתי אותו לשלום והתיישבתי לידו להבהיר לו את האמת על הפאלון דאפא ועל הרדיפה. כשהוצאתי מתיקי חוברת ואמרתי לו לזכור שפאלון דאפא הוא טוב, אחד משני בחורים שישבו מאחוריי נעמד לפתע וחטף מידי את החוברת וצעק: "מה זה? מאיפה את? את יודעת מה אני עושה?"

אמרתי: "מה אכפת לך מה זה? לי לא אכפת מי אתה!"

הוא הוציא חוברת קטנה מהתיק שלו פתח אותה ואמר: "תראי מי אני!"

ידעתי שנתקלתי בשוטר סמוי בלבוש אזרחי. מיד שלחתי מחשבות נכונות והמשכתי לומר בלבי: "הקפא אותו הקפא אותו". ואז נעמדתי, טפחתי על כתפו ואמרתי: "איש צעיר, תזכור שפאלון דאפא הוא טוב. פאלון דאפא הוא טוב, אל תעשה דברים רעים". טפחתי על כתפו עוד כמה פעמים ומיד הסתובבתי ועזבתי.

כשהייתי במרחק עשרה מטרים ממנו, הסתכלתי לאחור ושני השוטרים בלבוש האזרחי עמדו שם קפואים. הם אמרו: "אל תזוזי", אך לא יכלו לזוז, אז מיד נעלמתי לתוך ההמון. תחת ההגנה של המאסטר, מחשבות נכונות חזקות פוררו את הרוע. זה היה ממש מדהים.

אני אסירת תודה למאסטר על הגנתו החומלת, ועל החוכמה והאומץ שנתן לי. אלך היטב בשארית נתיבי. תודה לך, מאסטר!