(Minghui.org) אגודת הדאפא מקבלת בימים אלה התנסויות המוגשות עבור ועידת שיתוף ההתנסויות באינטרנט (פא-הווי) המיועדת למתרגלי דאפא שמחוץ לסין. אנחנו מקווים שהמתרגלים ישתתפו בה באופן פעיל.

בשל התפשטות וירוס המק״ס (על שם המפלגה הקומוניסטית הסינית), לא התקיימה בשנת 2020 ועידה בינלאומית בקנה מידה גדול. מתרגלים רבים מחוץ לסין צברו התנסויות ופיתחו הבנות בעלות ערך כיצד להמשיך להתקדם במרץ ולנצל את הזמן באופן הטוב ביותר כדי להציל אנשים בנסיבות המיוחדות שנוצרו. היו מתרגלים שהציעו לערוך פא-הווי באינטרנט בשל מגבלות הנסיעה ומגבלות ההתכנסות הקיימות במדינות שונות. הם מאמינים שפא-הווי אינטרנטית כזו תוכל לספק הזדמנות למתרגלים מחוץ לסין להחליף מחשבות וללמוד זה מזה.

במהלך השנה האחרונה העולם האנושי עבר שינויים דרמטיים, והרוע הגיע לדרך ללא מוצא. ברגע הקריטי הזה, מתרגלי פאלון דאפא צריכים לפעול היטב במילוי האחריות שלהם לסייע למאסטר בתיקון הפא ובהצלת ישויות חיות. אנחנו מקווים שמתרגלים מחוץ לסין יקדישו את לבם לכתוב מאמרים ושיתופים איך הם טיפחו בדאפא ועשו היטב את שלושת הדברים.

הנושאים לכתיבה יכולים להיות הבאים, אך אינם מוגבלים רק אליהם: איך לנצל את ההזדמנות בנסיבות שונות להבהיר את האמת ולהציל אנשים, איך לשנות את צורת המחשבה האנושית שלנו ולהתמודד עם קשיים כמטפח, איך לוותר על ההחזקה שלנו לעצמי ולהפוך ליותר מתחשבים באחרים כאשר עובדים עם מתרגלים אחרים, איך ללכת בעקבות הפא ולהישאר רציונליים וצלולי-מחשבה בתוך הכאוס שבעולם, איך להתגבר על ההחזקה שלנו לנוחות ולהמשיך להתקדם במרץ כמו שהיינו בתחילת הטיפוח.

קריאה זו להגשת התנסויות פתוחה רק למתרגלים שמחוץ לסין.

מתרגלים העובדים בפרויקטים של דאפא מתבקשים לא להיכנס לפרטים טכניים במאמרים העוסקים בפעילות של פרויקטים של דאפא.

בבקשה הגישו את המאמרים למייל: paper2021@acosm.com וכתבו את שמכם, המקצוע שלכם, העיר, המדינה, מספר הטלפון, וכתובת המייל שלכם. אם ההגשה היא לא בסינית או באנגלית, אנא ספקו תרגום לסינית. בבקשה הגישו רק פעם אחת, ואל תגישו שוב את אותו המאמר אחרי שעשיתם בו שינויים קלים. זה יקל על העומס בתהליך הבחירה.

הקריאה הזו להגשה נפתחת ב-19 במרץ ומסתיימת ב-20 במאי. המאמרים שייבחרו יפורסמו באתר מינג-הווי בחודש יוני.

אגודת הדאפא

19 במרץ 2021