(Minghui.org) הרדיפה נגד פאלון גונג ממשיכה ללא הפוגה, ותשעה מתושבי העיר יאן-צ'נג בפרובינציית ג'יאנג-סו, רובם בשנות ה-60, נשלחו בשנה שעברה לכלא.

פאלון גונג הוא שיטה רוחנית שוחרת שלום למדיטציה, הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

תשעת המתרגלים נעצרו באופן בלתי חוקי בעליל, והוחזקו במעצר במשך שנתיים טרם הועמדו למשפט ב-20 באוגוסט 2020 ונשלחו לכלא ב-25 בדצמבר 2020. כולם נלקחו קודם לכן למרכז לשטיפת מוח במלון אי-שה.

 מלון אי-שה, שם נחשפו מתרגלים לשטיפת מוח על ידי הרשויות

על המתרגלים נגזרו בין שנה ו-8 חודשים לבין 3 שנים וחצי. שמות המתרגלים בכתבה באנגלית.

נעצרו לקראת "תאריך רגיש"

הרשויות ביאן-צ'נג עצרו 47 מתרגלי פאלון גונג בכמה הימים לפני ה-25 באפריל 2019, יום השנה ה-20 לעתירה השקטה של 10,000 תלמידי פאלון גונג בבייג'ינג למען זכותם החוקית לתרגל פאלון גונג.

6 מתרגלים שוחררו באופן זמני ונעצרו שוב ב-15 במאי. אצל כל המתרגלים נערכו חיפושים וביזה בבית.

נרדפו גם קודם לכן

הרדיפה אינה חדשה לרבים מהמתרגלים האלה.

טרם תקופת שהותו האחרונה בכלא, נגזרו על מר וואנג 3 שנים בכלא וו-שי; מר שו נעצר באוקטובר 2008 ונגזרה עליו שנה בכלא. מר צאו נעצר ב-אפריל 2010 ונחשף למכות על ידי המשטרה עד שלא יכול היה ללכת עוד. מאוחר יותר גזר עליו בית דין של יאן-דו 5 שנים בכלא הונג דזה-הו.