(Minghui.org) משרד החינוך במחוז יאן-שאן בפרובינציית הה-ביי שם לו למטרה בעת הנוכחית עובדים לשעבר, בשל סירובם לוותר על אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מאז נובמבר 2020 החל משרד החינוך במחוז להטריד מורים המתרגלים פאלון גונג והורה להם לוותר על אמונתם. הם מאיימים לפטר אותם או לקחת אותם למרכז שטיפת מוח מקומי אם לא יצייתו וישתפו פעולה.

ההטרדה היא חלק מקמפיין “Zero-out” שהחל במחצית הראשונה של 2020 כמאמץ כלל ארצי מתואם על ידי כל הרשויות לכפות על כל מתרגל פאלון גונג המופיע ב"רשימה השחורה" של הרשות לוותר על אמונתו.

גב' האן מין, מורה שפרשה לגמלאות, ובעלה מר צווי יין-דאי, שעבד גם הוא במשרד החינוך, שניהם בשנות ה-60, הוטרדו שוב ושוב מאז נובמבר 2020 ובביתם נערכו חיפושים וביזה.

בדצמבר 2020 אחד מצוות משרד החינוך עצר אותה ברחוב ולקח אותה למשרד שלהם. כשבעלה הגיע לחפש אותה, עצרו אותו גם כן.

את גב' האן העבירו למחרת היום למקום אחר, ומר צווי נותר במשרד החינוך. הרשויות שכרו אנשים שבעבר תרגלו פאלון גונג אבל ויתרו על אמונתם והחלו לשתף פעולה עם המשטר בדיכוי מתרגלים. משתפי הפעולה האלה נשכרו כדי לשטוף את מוחם של בני הזוג ולנסות לכפות עליהם לוותר על אמונתם.

בני הזוג שוחררו רק בתחילת ינואר 2021. במהלך שהותם מעצר אחת האימהות שלהם בשנות ה-90 ואח במצב של מוגבלות נפשית נותרו לבדם ללא השגחה. גופה וידיה של גב' האן מתכווצים לעתים קרובות לאחר שחרורה, אחרי ההתעללות במעצר.

כמה ימים לאחר שחזרו הביתה, מר צווי נעצר שנית והוחזק במרכז מעצרים. במרכז הוכנו 2 חדרים מיוחדים לשטיפת מוח עבור מתרגלי פאלון גונג. אחרי שתמו 15 ימי המעצר המנהלי, הוא הועבר לבית חולים כדי שיוכלו לענות אותו שם. בניסיון לערער את כוח רצונו הקרינו השוטרים בפניו סרט ווידיאו שבו אשתו סובלת מהתכווצויות. מר צווי שוחרר כמה ימים לאחר מכן.

גב' ליו ג'י-שיה, בשנות ה-50 לחייה, היא מורה נוספת בחטיבת ביניים במחוז יאן-שאן שסבלה מהטרדות דומות. בנובמבר 2020 החלו אנשי צוות של משרד החינוך להטריד אותה ואז השעו את משכורתה. היא נעצרה באמצע ינואר 2021 ונלקחה לשטיפת מוח במשרד החינוך. היא הייתה עצורה במשך שבוע ושוחררה.

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי