(Minghui.org) לפני שנים רבות נהגתי לכתוב מכתבים רבים למפקד תחנת המשטרה המקומית שלנו כדי לספר לו את העובדות לגבי פאלון דאפא. מאז, הוא עושה כמיטב יכולתו להגן על מתרגלים באזור שלנו.

ב-2001 החלו סוכני רשויות ותחנות המשטרה בכפר ובעיירה להטריד מתרגלי פאלון דאפא. בתחילה כעסתי על כך ואז נוכחתי לדעת שעליי לספר לאנשים את העובדות לגבי הדאפא. כך התחלתי לכתוב מכתבים כדי להבהיר את העובדות לחברים ולבכירים מקומיים.

אחד מקרוביי – שלא ידע את העובדות האמיתיות על הפאלון דאפא והאמין לתעמולה – הלשין עלי למשטרה והיה עלי להתרחק מביתי כדי להתחמק מרדיפה. אבל המשכתי לכתוב מכתבים כדי להפריך את התעמולה המכפישה שכוונה כלפי מתרגלים. במיוחד כתבתי לעתים קרובות למפקד המשטרה בכפר שלנו. סיפרתי לו שפאלון דאפא הוא שיטת טיפוח ברמה גבוהה ושהמתרגלים מטפחים אמת-חמלה-סובלנות. דחקתי בו שלא ירדוף אנשים טובים. כתבתי אליו מכתבים כה רבים שחדלתי לספור אותם.

ב-2003 אחד המתרגלים בא אלי ליידע אותי שמפקד המשטרה שלנו רוצה שאעזוב מהר ככל האפשר מפני שהשוטרים הכפילו את מאמציהם לעצור אותי. כצפוי, ועדת השכונה החלה לבדוק את רישומי התושבים בית אחר בית בכל העיירה. בעזרת הגנתו של מאסטר לי ברחתי בבטחה.

ב-2005 נעצרתי על ידי כוחות ביטחון הפנים. מפקד המשטרה ניגש וביקש מהם לשחרר אותי, אבל המאמץ שלו לא צלח. נלקחתי למחנה עבודה בכפייה למשך שנה.

מאוחר יותר נודע לי שמפקד המשטרה ביקש העברה מפני שלא אהב להתעסק ברדיפת הפאלון דאפא. אחרי שבקשתו לא נענתה, הוא יצא לחופשה של שישה חודשים. אחרי שחזר לעבוד הוא הפסיק לרדוף מתרגלים.

כשמנהל הביטחון בכפר אחר דיווח שוב ושוב על מתרגלים מהכפר שלנו, מפקד המשטרה שלנו הצליח להחליק עבורם את הדברים. לאחר מכן אף מתרגל בעיירה שלנו לא נעצר, לא נלקח למחנה עבודה בכפייה ולא נשלח לכלא במשך כהונתו של מפקד המשטרה הזה.

[הערת המערכת: ההשקפות המובעות במאמר מייצגות את דעת הכותב בלבד, והן באחריותו. על הקוראים לאמוד בעצמם את התוכן]

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.