(Minghui.org)

הרישום הזה, שנעשה באמצעות עפרונות צבעוניים ופסטל על נייר A4 קיבל את השראתו מצילום שנעשה במהלך חגיגת יום הפאלון דאפא בניו יורק. הילדה הצעירה הצטרפה למתרגלים אחרים בחלוקת עלוני פאלון דאפא לעוברים ושבים, בתקווה שהם ידעו על הרדיפה של הפאלון דאפא המתנהלת בסין מיולי 1999 ועד עתה.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]