(Minghui.org)

עלמה צעירה מחזיקה בידיה את הספר "ג'ואן פאלון" הספר העיקרי של הפאלון דאפא.

גודל: 42 X 57 ס"מ.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]