(Minghui.org) ב-11 במארס 2021 מועצת המנהלים של מחוז Fauquier העבירה החלטה כדי לעורר מודעות לקצירת איברים על ידי מדינה ממתרגלי פאלון גונג חיים, המתבצעת על ידי המפלגה הקומוניסטית סינית (מק"ס).

זהו המחוז השישי בווירג'יניה שהעביר את ההחלטה, והחמישי שעשה זאת השנה.

מטרת ההחלטה היא לייעץ לתושבים מקומיים לא להפוך שותפים לדבר עבירה לקצירת איברים מאסירי מצפון, במיוחד ממתרגלי פאלון גונג חיים המתנהלת על ידי המק"ס.

יו"ר מועצת המנהלים: הפסיקו את קצירת האיברים ממתרגלים חיים

יו"ר מועצת המנהלים כריסטופר באטלר נתן חסות להחלטה. הוא אמר במהלך ריאיון: "תודה [לכם] מתרגלי פאלון שיידעתם אותנו לגבי הבעיה הזאת [קצירת איברים בכפייה]. זה אִפשר לאנשים לדעת בבירור שהמק"ס מפרה זכויות אדם".

יו"ר כריסטופר באטלר, נותן החסות להחלטה

באטלר אמר שההחלטה מיידעת את האנשים שאיברים נקצרים ללא הסכמת התורם, ושקצירת האיברים בכפייה של המק"ס חייבת להיפסק.

הוא ציין שהממשלה הפדראלית האמריקנית צריכה להתעמת עם זה, כדי למחות נגד קצירת האיברים בכפייה על ידי המק"ס.

נוסח ההחלטה של מחוז Fauquier מופיע במאמר באנגלית בקישור מטה.

ראה נוסח החלטות דומות במחוזות אחרים בווירג'יניה

מחוז לודון בווירג'יניה העביר החלטה המגנה את קצירת האיברים בכפייה המתבצעת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית

וירג'יניה ארה"ב: מחוז פרינס וויליאם העביר החלטה המגנה ניצול לרעה בהשתלות איברים בסין

מחוז פרדריק בווירג'יניה העביר החלטה המגנה את קצירת האיברים בכפייה בסין

וירג'יניה: מחוז Shenandoah העביר החלטה ליידע את תושביו על קצירת האיברים בכפייה בסין, כדי שתושבים לא יסעו להשתלות שם

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.