(Minghui.org) מושל פנסילבניה טום וולף הכיר ב-13 במאי 2021 כיום הפאלון דאפא העולמי. הוא שלח גם מכתב איחולים לאגודת הפאלון דאפא של פילדלפיה-רבתי.

 מכתבו של מושל פנסילבניה, טום וולף


במכתב נאמר: "הקהילייה הגדולה בפנסילבניה מורכבת מקהילות עשירות, נמרצות ומגוונות המספקות לאזרחים שלהן עושר של ידע ותרבות לגבי העולם. הקהילה האסיאתית-אמריקנית היא חלק אינטגרלי של פנסילבניה והיא תורמת הרבה מאוד לשוני שלנו באמצעות שיתוף ההיסטוריה שלה, המורשת והמסורות עתיקות היומין".

"פאלון דאפא היא שיטת צ'יגונג לשיפור עצמי המושרשת עמוק בתרבות הסינית העתיקה ומורכבת מחמישה תרגילים ומעקרונות מוסריים ואתיים חזקים. בצייננו את המאורע החגיגי הזה, עלינו להקדיש מחשבה להדרכה של אמת-חמלה וסובלנות".

"אני משבח את אגודת הפאלון דאפא של פילדלפיה-רבתי על מאמציה וזוהי תקוותי שהאגודה הזאת תמשיך לחזק את קהילת פילדלפיה ותתרום לקהילייה הגדולה במשך השנים הבאות".

"כמושל ובשם האזרחים של קהיליית פנסילבניה אני שמח להכיר ביום הפאלון דאפא העולמי. אנא קבלו את איחולי הטובים ביותר לחגיגה משובבת הנפש הזאת".

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]