(Minghui.org)


ציור זה משקף את הטוהר של תלמידת הדאפא הקטנה בשעה שהיא קוראת בספר "ג'ואן פאלון", הספר העיקרי של הפאלון דאפא (פאלון גונג).

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]