(Minghui.org)

הסימניות בסינית על הכרזה הכחולה הן גֶ'ן, שָן, רֶן ("אמת, חמלה, סובלנות)"

 

יצירה זו היא על אב ושתי בנותיו שנסעו מאוסטרליה להונג קונג. הם חילקו שם עלוני מידע החושפים את הרדיפה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מנהלת נגד מתרגלי הפאלון דאפא. פאלון דאפא (פאלון גונג) היא שיטה רוחנית עתיקה המבוססת על העקרונות של "אמת, חמלה, סובלנות". בממד אחר אור הבודהא מעורר את תושבי הונג קונג ומעניק להם ברכה.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי].