(Minghui.org) משרד החוץ של ארה"ב קרא למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) להפסיק את הדיכוי נגד הפאלון גונג, קבוצה של שיטת מדיטציה שלווה המבוססת על ערכי "אמת-חמלה-סובלנות".

בתדרוך עתונאים ב-19.7.21 מסר דובר משרד החוץ נד פרייס את הדברים הבאים: "ומחר, אנו מכירים בכך שעברו 22 שנה מאז שהרפובליקה העממית של סין החלה קמפיין רדיפה נגד תנועת הפאלון גונג ונגד מיליוני המתרגלים שלה, אלו שתומכים בהם, ומגיני זכויות האדם הפועלים כדי להגן על זכויותיהם".

"אלפי מתרגלי פאלון גונג עומדים מדי שנה בפני מעצר, הטרדות, ודיווחים על עינויים והתעללות, רק משום שהם רוצים לחיות בשקט על פי אמונתם. אנו קוראים לרפובליקה העממית של סין להפסיק מיד את הקמפיין שלה נגד מתרגלי הפאלון גונג ולשחרר את אלו שנאסרו בשל אמונתם".

 דובר משרד החוץ נד פרייס

מאז החלה המק"ס לדכא את הפאלון גונג ב-20 ביולי 1999, עשרות מיליוני המתרגלים בשיטה נעצרו, נשלחו למחנות עבודה בכפייה, נאסרו בבתי כלא, עונו, ואפילו איבריהם נקצרו בעודם עדיין חיים. המק"ס עשתה את כל זה כדי למנוע מהם להאמין בערכים של אמת-חמלה-סובלנות.

מבחינת מספר הקורבנות, לפחות מספר אלפים של מתרגלים (שכל הפרטים עליהם יכלו להיות מאומתים על פי קריטריונים בין-לאומיים) אומתו כקורבנות של הרדיפה. מספרם של המתרגלים שנרצחו תוך כדי קצירת איבריהם אינו ידוע, בשל הסודיות הכבדה. לפיכך המספר האמיתי של קורבנות הרדיפה ללא כל ספק גדול בהרבה מהמספר המאומת כרגע.

האכזריות של המק"ס העלתה דאגה רבה בקהילה הבין-לאומית. עם פרסום "דו"ח חופש הדת הבין-לאומי 2020" ב-12 במאי השנה, מזכיר המדינה של ארה"ב אנטוני בלינקן הודיע במקביל גם על סנקציות כנגד בכיר מק"ס שהשתתף ברדיפה של הפאלון גונג.

הבכיר הזה הוא יו הווי, לשעבר ראש "הקבוצה המרכזית המובילה ומטפלת בדתות כופרות" בעיר צ'נג-דו, פרובינציית סצ'ואן.

בלינקן ציין כי הסיבה להטלת ההיגבלים על יו היא בשל "הפרות בסדר גודל גדול של זכויות אדם, כלומר מעצר שרירותי של מתרגלי פאלון גונג בשל אמונתם הרוחנית". הן יו והן בני משפחתי הקרובים, לא יוכלו להיכנס לארה"ב.

זוהי הפעם הראשונה שממשלת ארה"ב הטילה סנקציות על בכיר מ"משרד 610".

ביום זכויות האדם ב-10 בדצמבר 2020:

 ארה"ב הטילה סנקציות על 17 בכירים זרים בשל הפרות זכויות אדם, ובכלל זה מפקד משטרה סיני האחראי לרדיפה נגד פאלון גונג . ברשימה זו נכלל מפקד המשטרה הואנג יואן-שיונג מפקד תחנת משטרה מהעיר שיָא-מן מפרובינציית פו-ג'יאן בסין. הסנקציות כוללות גם את משפחתו הקרובה.

למאמרים רלוונטיים:

ארה"ב הטילה סנקציות על ראש "משרד 610" לשעבר בעיר צ'נג-דו, בשל רדיפת הפאלון גונג

דו"ח מחלקת המדינה האמריקנית: הפרות זכויות אדם נגד פאלון גונג וקבוצות אחרות בסין

דו"ח חופש דת 2020 של מחלקת המדינה של ארה"ב מדגיש רדיפה בלתי פוסקת של הפאלון גונג

ארה"ב הטילה סנקציות על 17 בכירים זרים בשל הפרות זכויות אדם, ובכלל זה מפקד משטרה סיני האחראי לרדיפה נגד פאלון גונג

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]