(Minghui.org) הבחנתי שלמתרגלת יש החזקה רגשית חזקה לילדיה אז הצבעתי לה על כך. היא לא אהבה את זה וסירבה לשמוע.

כשחוויתי מצוקות היא עזרה לי, אז חשתי שאני חייבת לה. דאגתי שלא נהיה חברות יותר, ושהיא לא תעזור לי יותר. התחרטתי שאמרתי לה והאשמתי את עצמי.

ההאשמה העצמית הכתה בי חזק כל כך שהתקפלתי מכאב. הכאב הפך עז כל כך שכמעט חשבתי להפסיק לטפח. ברגע שראשי כמעט נגע במזרון, הבנתי לפתע שהאשמה עצמית וחרטה אינם רגשות נכונים. אם עשיתי שגיאה, אני יכולה לתקן את עצמי ולפעול טוב יותר בפעם הבאה.

"מדוע אני כל כך מלאת חרטה והאשמה עצמית?" ברגע שהשאלה הזו התגבשה במחשבתי, ראיתי משהו בממד אחר.

הייתי בחוף בלילה והתבוננתי באוקיינוס הרחב. אך המים היו רכים, שקטים ושמנוניים ומיד הקיפו אותי. הרחק באמצע המים השחורים, הופיע ראש קטן עם שתי עיניים צרות וחמקניות שסרקו בערמומיות שמאלה וימינה. ואז עינינו נפגשו. הוא נראה המום והחליק מהר ובשקט חזרה לתוך המים. בממד הזה, גופי חזר למצבו הרגיל.

אני מאמינה שהמאסטר ראה את המחשבה הנכונה שלי והסיר עבורי את החומר הרע שבממדים אחרים. תודה לך מאסטר!

בכתיבת ההתנסות הזאת אני רוצה להזכיר למתרגלים עמיתים שהרגשות הלא נכונים האלו אינם האני האמיתי שלנו. הישויות השליליות מחופשות למחשבות שלנו ומנסות לשלוט עלינו. אני מקווה שמתרגלים יוכלו לזהות שהמחשבות והרגשות השליליים האלו אינם שלנו וינקו אותם בנחישות.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]