(Minghui.org) אחרי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) יצאה בקמפיין Zero-Out ("צמצום לאפס") בתחילת 2020 כדי לכפות על כל מתרגלי הפאלון גונג הנמצאים ברשימות השחורות שלה לוותר על אמונתם, הרדיפה התעצמה באזור שלנו באוקטובר 2020.

בגלל שסירבתי לוותר על תרגול הפאלון דאפא, המעביד שלי הודיע לי לפתע שהושעיתי מתפקידי כי נכשלתי ב"בדיקת הרקע הפוליטי". כמה ימים לאחר מכן החברה פיטרה אותי באמצעות הטלפון.

ביודעי שאינני יכול סתם כך להכיר ברדיפה ולא לעשות דבר בנידון, החלטתי לנקוט בפעולות משפטיות כדי לבקש צדק ולהתנגד לרדיפה.

הגשתי תלונה באמצעות בורר לענייני עבודה והאשמתי את החברה שלי ב"הפסקת עבודה שאינה מוצדקות" ו"כישלון בקיום חוזה העסקה". המעביד שלי סירב לתת הצהרה כתובה להגיב על התלונה, אז לקחתי את העניין לבית משפט. למעשה הכנתי בעצמי את כל החומרים לדיון: הורדתי מידע וטיעונים מפורומים און ליין ומאתרים משפטיים, מיינתי וערכתי אותם לפני שעורך הדין שלי ליטש אותם לפורמט מקצועי. היות שעשיתי את רוב העבודה בעצמי, שכר הטרחה של עורך הדין היה רק 300 יואן.

לאחר חמישה חודשים של עבודה ללא לאות ובעזרתם של מתרגלים ניצחתי בתביעה. באפריל 2021 בית המשפט של הערכאה הראשונה פסק שאופן סיום עבודתי בו נקט המעביד שלי אינו חוקי. השופט גם הורה למעביד שלי לפצות אותי עבור הנזקים בסכום המקסימלי המורשה על פי החוק.

כשקמפיין "צמצום לאפס" החל המתרגלים המקומיים הגיבו באופן שונה זה מזה. לחדשות הטובות בנוגע לתביעה שלי הייתה השלכה גדולה על המתרגלים העמיתים. הבנו שאנחנו יכולים למוסס את הרדיפה המרושעת ברגע שנוותר על מושגים אנושיים ועל פחד, נלך בעקבות הדרכת המאסטר והפא, ונפעל במהירות ובביטחון. אנחנו, מתרגלי פאלון דאפא, משחקים את התפקידים המובילים באירוע ההיסטורי הזה.

מתרגלים רבים אינם מודעים לזכויותיהם החוקיות כי הם גדלו בתוך התעמולה שוטפת המוח של המק"ס. לעתים קרובות אני קורא חדשות באתר מינג-הווי ורואה מתרגלים המתייחסים בפסיביות לרדיפה של המק"ס. אני מקווה שהמקרה שלי ישרה אומץ על מתרגלים עמיתים.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.]