(Minghui.org) הספר:Minghui Report- The 20-Year Persecution of Falun Gong in China ("דו"ח מינג-הווי: 20 שנות רדיפה נגד פאלון גונג בסין") הושק בגרסה דיגיטלית בשפה האנגלית והוא זמין באתר מרכז הפרסום של מינג-הווי (https://Mhpublishing.org)

הספר הוא אוסף שיטתי של הרדיפה אותה סובלים מתרגלי פאלון גונג בסין מידיה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מאז יולי 1999. בהתחשב בתוכן המקיף, הספר הזה יעיל גם בחשיפת הברוטליות והשקרים של המק"ס. בנוסף, הספר תיעד את המאמצים של מתרגלי פאלון גונג מחוץ לסין בתמיכה במקבילים שלהם בסין ובהתנגדות לרדיפה. ככזה, הספר הזה הוא תיעוד היסטורי חשוב ביותר ויקר שניתן לשימוש על ידי אקדמאים, ספרנים, ארגוני זכויות אדם וארגונים ממשלתיים, כדי ללמוד עוד או לנהל מחקר עומק לגבי פאלון גונג והרדיפה נגדו.

הספר הזה הוא כלי עוצמתי שתלמידי הדאפא יכולים להשתמש בו כדי להציל אנשים. אנחנו מאיצים בכל אחד להשתמש ולשתף את הספר במידה נרחבת.

בברכה

הנהלת מערכת מינג-הווי

25 בדצמבר 2021

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר]