(Minghui.org) פורום Tiandixing של אתר מינג-הווי הוא פלטפורמה טכנית המשרתת אתרי ייצור חומרים בסין ועוזרת להם לפתור בעיות טכניות ולייצר חומרים החושפים את הרדיפה נגד פאלון גונג שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). היינו רוצים להזכיר לכל המתרגלים בסין המשתמשים ב- Tiandixing לבדוק ולוודא שיש לכם אמצעי בטיחות נאותים בתוקף. בכל פעם שמוצאים פרצות בטיחות, בין אם הן נוגעות לציוד מחשב או למחשבות שלנו, צריך לערוך שינויים הכרחיים מיידיים ולסגור את הפרצות האלה כדי להימנע מבעיות.

כשצועדים היטב על הנתיב שלנו, לא תהיינה כל הפרעות חיצוניות.

כל עוד המק"ס לא נפלה, עלינו להישאר רציונליים בנוגע לאמצעי בטיחות, בכך שנתייחס לעניין ברצינות ונעמוד על המשמר.

בברכה

הנהלת מערכת מינג-הווי

27 בספטמבר 2022

מידע רקע לעיון

פורום Tiandixing נותר במשך 10 שנים בפרופיל נמוך ותפקד בצורה חלקה, אבל בשנים האחרונות נאלץ לעבור שינויים – בעיקר בשל החזקות של מתרגלים. אחרי שחברי צוות התמיכה הטכנית הראשית של oGate [תוכנה המאפשרת לפרוץ מבעד לחומת האינטרנט הסיני] נעצרו בסין, המרגלים של המק"ס השיגו מידע ממשי על מספר גדול של משתמשי oGate (הכוללים את כתובות ה-IP שלהם ומידע על תשלומי בנק). גם כמה מאנשי צוות התמיכה הטכנית הראשיים מחוץ לסין נחשפו על ידי המידע שהגיע למרגלים של המק"ס.

אחדים מצוות התמיכה הטכנית של oGate שנעצרו ביקרו פעם ב- Tiandixingוהשתמשו בפלטפורמה זו, ובמוניטין הטוב של מינג-הווי, כדי לקדם את oGate, להתפאר לגבי עצמם, לגייס אנשים ולשתף מידע קשר של מתרגלים אחרים. כתוצאה מכך הסתבך גם פורום Tiandixing בתקרית ב- oGate.

בנוסף לצוות התמיכה הטכנית של oGate מחוץ לסין, היו מתרגלים נוספים שעברו מסין למדינות אחרות שהמשיכו להסתמך על מקורות Tiandixing גם לשימושם האישי. אבל צוות oGate הם אלה שעושים את השימוש הרב ביותר ב-Tiandixing כשהם מתעלמים לחלוטין מתקנות הבטיחות והופכים למסובך יותר את נושא השמירה על הפרופיל נמוך ועל פרופיל הבטיחות של הפלטפורמה.

תזכורת למתרגלים:

oGate מספק לכאורה שירות גישה לתוכן בלתי מצונזר באינטרנט "ללא צורך להתמודד עם חומת האש". אם ניתן יהיה לוודא את הבטיחות בקצה האחורי, השירות הזה יוכל לספק נוחות לאנשים בסין הרוצים להתגבר על חסימת האינטרנט של המק"ס. אבל כל עוד המק"ס עדיין כאן, איננו ממליצים למתרגלים בסין להשתמש בשירות הזה. מתרגלים מנוסים בסין תמיד נמנעים להשתמש בו. התזכורת שלנו כאן נועדה יותר למשתמשים בלתי מנוסים הכוללים את אלה שזה עתה למדו להיכנס לתוכן בלתי מצונזר באינטרנט, למתרגלים חדשים, ולמתרגלים שרק החלו לצאת להבהיר את העובדות.