(Minghui.org) "המרכז להערכה מקצועית של אמנויות שן יון" פיתח מערך שלם של חומרים לתעודת הסמכה לריקוד סיני קלאסי של שן יון. מערך החומרים מבוסס על שנות ניסיון ארוכות של הוראה שמרנית של אמני הריקוד של "שן יון". זהו מוצר של ניסיון הוראה והכשרה מעשית כאחד. החומר מסוּוַג ל-10 שלבים המבוססים על גיל, הלך מחשבה, יכולת ומיומנות. כל אחד המעוניין בריקוד סיני קלאסי ותרבות סינית מסורתית יכול להשתמש בחומר.

אנחנו מציעים את פלטפורמת ההכשרה הזאת לכל המעוניינים בריקוד סיני קלאסי ותרבות סינית מסורתית. ההכשרה שלנו מניחה בסיס חזק ומוצק, שיטתי ומקצועי לריקוד עבור אנשים המעוניינים להפוך לרקדנים סינים קלאסיים מקצועיים.

זוהי פלטפורמה און-ליין שהושקה על ידי "המרכז להערכה מקצועית של אמנויות שן יון" ללימודי ריקוד מתקדמים, שנועדה לאוהבי ריקוד סביב העולם. המרכז מקדם הוראת ריקוד פורמלי ומספק בחינות לקראת תעודת הסמכה. מטרה נוספת של המרכז היא להקים מערכת הוראת ריקוד מהמעלה הראשונה ולספק אימוני הכשרה לריקוד.

אמני "Shen Yun Performing Arts" חברו יחד לצוות מצוין של מורים. הם בנו את מערך הסמינרים הזה, היעיל ובאיכות גבוהה, כדי להפוך את הריקוד הסיני הקלאסי לפופולרי. חומר הלימוד הוא שיטתי ומקצועי. מערך הלימוד מיישם מערכת פורמלית וקפדנית לתעודות הסמכה לריקוד סיני קלאסי של שן יון.

להלן הודעה הנוגעת לטופסי הרשמה לתלמידים באזור טייוואן.

פרטים להגשת טפסי הרשמה:

1.התאמה וכשירות של המועמד: הגיל: צריך להיות בן 7 ומעלה. התלמידים יסווגו על-פי גיל וכישרון הריקוד.

במהלך הסמינר הראשון המורה יאמוד את התלמיד וימליץ על רמת הלימוד המתאימה לו.

2. הגדרת הסמינר:

א) סמינר ב-Live: יש שני סוגים: יחידני – שיעורים של מורה-תלמיד אחד לאחד, כמו גם שיעורים בקבוצה המורכבים ממורה ותלמידים רבים. קבוצת הלימוד תיפתח רק אם יירשמו 2 תלמידים ויותר לאותו סמינר. כל תלמיד יקבל שיעור אחד בשבוע במשך 48 שבועות.

ב) סמינרים בווידיאו:

הכוללים הדגמת הריקוד בסרטוני ווידיאו לכל עשרת השלבים. ניתן לרכוש גם סרטוני וידיאו באופן נפרד לשלבים מסוימים. לסרטוני הווידיאו אין תאריך תפוגה ואפשר לצפות בהם בכל זמן.

3. צורת תשלום:

מתקבל תשלום אחד או בתשלומים און-ליין. למידע מפורט היכנסו לקישור:

https://exams.shenyuncreations.com/zh-TW/category/dance

4. מערכת תעודות הסמכה:

צוות ההערכה מורכב מבוחנים בכירים של "המרכז להערכה מקצועית של אמנויות שן יון". הצוות יערוך מבחן אחד בשנה. אלה שיעברו את המבחן יתקדמו לשלב הבא ויקבלו תעודה. (לתלמידים שלא יעברו את המבחן בפעם הראשונה, תהיה הזדמנות למבחן חוזר).

למידע מפורט היכנסו לקישור:

https://exams.shenyuncreations.com/zh-TW/certifications/dance

5. פרטי קשר לשירות לקוחות של המרכז לתעודת הסמכה:

apac_help@shenyunzuopin.com