(Minghui.org) לחלק הראשון

בדיקת מרידיאנים באמצעות חוט

המלכה ג'אנג-סוּן, אשתו של הקיסר טאי-דזונג, הייתה פעם בהיריון יותר מעשרה חודשים ועדיין לא היו לה צירי לידה. היא נעשתה חולה ולא יצאה ממיטתה. רופאים קיסריים רבים טיפלו בה אך מצבה לא השתפר. ניתן היה לראות שהקיסר טאי-דזונג מודאג מזה וחסר מנוחה. בעקבות הצעה של פקיד בשם שוּ מאוּ-גונג, הקיסר הזמין את סוּן סי-מיאו לבוא ולעזור.

בזמנים העתיקים, קשר פיזי בין גבר ואישה היה אסור, אלא אם הוא במסגרת נישואים. זה היה תקף גם לגבי רופאים. גם כשצריך היה לערוך בדיקה רפואית, הרופאים הקיסריים לא יכלו לבוא בקשר קרוב עם נשות הארמון. לכן סון לא יכול היה לבדוק את המלכה באמצעות ידיו, ובינו לבין המלכה היה וילון. לאחר שקיבל מידע על מצב בריאותה של המלכה, סון סקר את ההיסטוריה של המקרה ואת המרשמים שניתנו לה על ידי רופאים אחרים. ואז הוציא חוט אדום וביקש ממשרתת לכרוך קצה אחד סביב פרק ידה הימני של המלכה. הוא אחז בקצה השני של החוט שנמשך דרך הווילון שביניהם, ובדק באמצעותו את המערכת המרידיאנית שלה.

הרופאים המיומנים ביותר בסין העתיקה היו למעשה מטפחים של טאוּ, והיו להם יכולות על טבעיות. אך הם לא חשפו עובדה זו ולא פרסמו אותה. הם רק יישמו את מיומנותיהם במטרה לעשות מעשים טובים כדי להציל אנשים. סון היה רופא כזה, והיו לו מיומנויות גבוהות כאלה.

באמצעות השימוש בחוט האדום, הוא בדק את המערכת המרידיאנית של המלכה וזיהה את מקור המחלה. אז הוא השתמש במחט כדי לדקר את האצבע האמצעית ביד שמאל של המלכה. הלידה עברה ללא בעיות ונסיך נולד.

יישוב של ספק מטריד

בשנים המוקדמות לשלטונו, הקיסר טאי-דזונג נלחם נגד פולשים והיה על ראש הר כשהוא מכותר בכוחות אויב. כששתה מים מבריכה על ההר, הוא חש עייף ומסוחרר. העיטור דמוי הדרקון שבכתרו השתקף כבבואה במים והוא חשב בטעות שזה נחש. הוא החל לחשוד שהוא בלע נחש קטן כששתה מהמים. לאחר שחזר עם גדודיו לבירה, ככל שחשב על זה יותר, כך חש יותר בחילה. הוא החל להקיא והרגיש חולה.

הרופאים הקיסריים רשמו לו תרופות שונות, אך ללא הצלחה. היועץ וֵוי גֶ'נג הזמין את סון לעזרה. סון גילה שעל פניו של הקיסר אין שום סימני מחלה, ובגופו אין שום דבר זר. ראשית הוא רשם לו תרופה להרגעה. אחרי שהקיסר שם את הכתר בעל עיטור הדרקון שהוא חבש קודם לכן על ראשו, סון ביקש ממישהו להביא אגן מים כדי שהקיסר יביט לתוכו. כשהקיסר ראה את בבואת העיטור הנראית במים כמו נחש, הוא הבין מה קרה. הספק נעלם והוא הבריא מחוליו מיד.

(המשך יבוא)