(Minghui.org)

  קולאז של פרחי אודומברה


על פי כתבים של אסכולת הבודהא, האודומברה הוא פרח קדוש המגיע מהעולמות של בודהא ופורח פעם ב-3,000 שנה. שם הפרח פירושו: "פרח מבשר טובות מן השמים" וצבעו לבן טהור.

הצלם שלח צילומים אלה לציין את יום הפאלון דאפא העולמי. השנה יציין ה-13 במאי את יום השנה ה-30 להצגת הפאלון דאפא לציבור.

הצילום האחרון הוא הגדלה של פרח אחד, הנראה כמו הסמל של פאלון.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]