(Minghui.org)

מתרגלת קטנה במדיטציה (50X50 סנטימטר)


האמן מציין באמצעות הציור את יום הפאלון דאפא העולמי ואת יום השנה להצגת הפאלון דאפא לציבור.

השנה יציין ה-13 במאי את יום השנה ה-30 להצגת הפאלון דאפא לציבור.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]