(Minghui.org)


ב-13 במאי 1992 הציג מר לי הונג-ג'י את הפאלון דאפא לציבור בסין. מאז התפשט הפאלון דאפא במהירות ברחבי סין ובשאר העולם. עקב הפופולריות ההולכת וגדלה של השיטה, הורה המשטר הקומוניסטי בסין ב-1999 על רדיפה כלל ארצית נגד פאלון דאפא. על אף הסכנה להיעצר, להיכלא ולעבור עינויים, מתרגלי פאלון דאפא מעולם לא נרתעו לדבוק באמונתם ועבדו קשה מאוד לעורר מודעות בשקט לגבי הרדיפה.

הציור מבוסס על מקרה אמיתי: מתרגלי פאלון דאפא החזיקו שלטים לאורך מסלול של רכבת כדי לספר לנוסעים את העובדות הנכונות על השיטה. האמן מקדיש את היצירה ליום הפאלון דאפא העולמי החל ב-13 במאי בכל שנה.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]