(Minghui.org)

 הואן-שי-שה: ספינת לוטוס צרובה על דלעת

הכיתוב על הדלעת:

ארץ טהורה, מצע של פרח לוטוס ומגדל לעלייה לשמים, כל אלה נצרבו בעיטורים על דלעת,

עם עט קסם מהמאסטר, אנחנו חורטים לוטוס בתוך ספינה של חמלה.

בהליכה על פי אמת-חמלה-סובלנות, אנחנו משפרים עצמנו ועוזרים להציל אנשים.

יי-ג'יאן-מיי: גאה ושמח

רוח מתונה, טפטוף קל של גשם וניצני שזיף, כולם מקשיבים לציפורים המצייצות על פרחים כמו בדים.

עורבים על ענפים מביאים בשורות טובות: דאפא הוא נפלא ואמת-חמלה-סובלנות זה טוב.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org. אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]