(Minghui.org) ביום שני ה-25 באפריל 2022 קיימו מתרגלי פאלון גונג בישראל עצרת מול שגרירות סין בתל אביב.

הם ציינו את יום השנה לעתירה השקטה שקיימו מתרגלי פאלון גונג בסין מול משרדי המשטר הקומוניסטי ב-25 באפריל 1999, בשל התקפות של תעמולה כוזבת שהכפישה את הפאלון גונג ונועדה להפנות את לב העם נגד המתרגלים, כך שהם ישתפו פעולה עם הרדיפה שתוכננה להתחיל כעבור 3 חודשים.

באירוע בתל אביב המתרגלים תרגלו לצלילי מוסיקת התרגילים הרגועה, חילקו עלוני הסברה לעוברים והשבים ולאחר כמה שעות התפזרו בשקט.

חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין הגיע לעצרת ורואיין על ידי צוות של רשת הטלוויזיה העולמית NTD, שבסיסה בניו יורק. מר פייגלין אמר: ""סין מייצאת ערכים, והזוועה של סין ומשטר השעבוד העמוק בסין – הוא ענף הייצוא מספר אחת של סין... הכול מגיע מהתפיסה שאין אלוהים ואנחנו צריכים להחליף אותו, ואנחנו נחליט מי יחיה ומי ימות, למי יש הזכות לחיות... זה הרבה מעבר לגורל האכזר של מתרגלי הפאלון גונג בסין – זאת האנושות כולה!"

"כל צופה צריך להבין שהרשע הזה מתדפק על דלתו שלו. זה לא בעיה של האויגורים או של מתרגלי הפאלון גונג בסין, שאיתרע מזלם להיות במקום הלא נכון במדינה הלא נכונה ובתקופה הלא נכונה. לא! – זה מחלחל!", אמר פייגלין.

 העצרת בת"א, מול שגרירות סין לציון "העתירה השקטה של 25 באפריל 1999בסין": מתרגלים מחזיקים שלטים המגנים את הרדיפה בסין

 העצרת בת"א, מול שגרירות סין לציון "העתירה השקטה של 25 באפריל 1999 בסין": מתרגלי פאלון גונג ישראלים מבצעים את תרגילי השיטה

מתרגלים שולחים מחשבות נכונות מול שגרירות סין בתל אביב

ח"כ לשעבר משה פייגלין מתראיין לרשת הטלוויזיה NTD

 

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]