(Minghui.org) כשתרגלתי את התרגיל השני של פאלון דאפא יחד עם עוד מתרגל, הוא הזכיר לי שעליי להרפות את הכתפיים במקום לכווץ אותן. הבנתי לפי זה שכתפיי תמיד נוקשות בעת ביצוע התרגילים.

כמה ימים לאחר מכן הבחנתי שכתפיי נוקשות ומתוחות בכל התנוחות של התרגיל השני, חוץ מבתנוחת "פו-צ'יאן באו-לון" (להחזיק את הגלגל בקדמת הבטן התחתונה). הייתי המום למדי. המתרגל הציע שאקרא את "דרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון" ביסודיות ואתקן את תנועותיי בהתאם לתנועות של מאסטר לי (מייסד הדאפא). קיבלתי את עצתו.

המאסטר אמר:

"הגוף זקוף וישר, כל הגוף משוחרר, הכל משוחרר בפנים ובחוץ אבל לא רפוי מדי. יש לשמור על הראש זקוף וישר."

"כל נקודה לא משוחררת לא תשיג התפתחות מלאה. לכן אם מקום מסוים מתוח מדי, בסוף הוא יישאר לא מתורגל, לא יהיה שינוי ולא ניתן יהיה לקיים את תהליך הטרנספורמציה. אם יש רווח בין השיניים הן יהיו משוחררות. הדרישות לגבי התנועות הן פחות או יותר כך." ("3. מנגנון והיגיון התנועות", "דרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון")

תמיד חשבתי שהתנועות שלי מדויקות כיוון שאני מתרגל פאלון דאפא ותיק שמתרגל כבר יותר מ-20 שנה. אבל מבלי דעת תרגלתי את התרגילים בלי להיות רפוי לחלוטין. אין פלא שכתפיי חשו שלא בנוח. במהירות תיקנתי את עצמי וחוסר הנוחות בכתפיי נעלם.

אף שמתרגלים אולי מסוגלים להיטמע בפא ולהיפטר מההחזקות שלהם במובנים מסוימים, לרבים מהם יש עדיין מושגים והרגלים שהם מתעלמים מהם. חלק מוצאים תירוצים כמו: "ככה אני" או "אני פשוט חם מזג". הם לא מתייחסים לכך ברצינות ולא דבקים בעקרונות הפא בזמן.

בכמה מקרים מתרגלים עלולים לחשוב שהם כבר סילקו החזקה, כאשר למעשה היא לא הוסרה לגמרי מהשורש. ממש כמו כאשר חלק מסוים בגוף אינו רגוע ולא עומד בסטנדרט מסוים – אותו חלק של הגוף לא יעבור טרנספורמציה.

[ההשקפות המובעות במאמר זה מייצגות את הבנותיו ודעותיו האישיות של כותב המאמר. כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]