(Minghui.org) באינטראקציות שלי עם מתרגלים עמיתים גיליתי שאני נוטה לשפוט אחרים באמצעות המושגים שלי. סיווגתי מתרגלים שונים לכאלה שיש להם החזקות אנושיות, לכאלה המפחדים יותר מדי, לבעלי איכות הארה טובה, לאלה הנשארים חרוצים, או ליותר מדי עקשנים וכו'.

מתרגלים רבים בסין חולקים את הבעיה של לשפוט אחרים. אפילו לסינים החיים מחוץ לסין זמן רב אך לא השתלבו בחברה המערבית או בתרבותה, יש אותה בעיה. במקום לתקשר עם אחרים בראש פתוח ובכבוד הדדי, הם משתמשים במושגים שלהם כדי לתייג ולהגדיר אחרים ולאחר זאת משתמשים במחשבות האנושיות שלהם כדי להגביר את מושגיהם. הם עסוקים בלתייג ולשפוט אחרים ולבסוף הם אינם יודעים על מה האחרים מנסים לתקשר איתם.

שמתי לב שכמה מתרגלים למרות שאינם מציינים כלאחר יד משהו לגבי אחרים, הם מסתכלים מלמעלה על אלה שהם סוברים ש"אינם מטפחים היטב" ומעריצים את אלה שהם מעריכים "כמטפחים חרוצים".

מושגים אלו יכולים לגרום למחיצות בין מתרגלים עמיתים וגם מביאים הפסדים לקבוצה.

חוץ מהמאסטר אף אחד אינו יכול לראות את המצב האמיתי של תלמיד דאפא, ומה שאנחנו רואים זהו רק את המראה החיצוני.

באופן יותר ספציפי, אף אחד לא יידע כמה גדולים ומסובכים הם הגורמים מאחורי ישות, עד כמה מרחיקת לכת ההיסטוריה שלו או כמה מיקרוסקופיים הם חייו. אנחנו גם לא נוכל לדעת על הקיום המורכב והמגוון של ישויות בממדים שונים או על היקף התרחבותו של מישהו. היות שאנחנו מטפחים בחברה האנושית אנחנו יכולים לראות דברים רק עם העיניים האנושיות שלנו ואיננו יכולים להסיק שום מסקנות על מתרגל בהתבסס על הדברים השטחיים.

כולנו התלמידים של המאסטר, והמאסטר מסדיר את דרך הטיפוח של כל אחד מאתנו. כל אחד מאתנו מטפח בדאפא ויהיו לנו מצבים שונים בזמנים שונים. לכל ישות יש התחומים השונים שלה, ולא צריכה להיות סיבה עבורנו לפתח מושגים אנושיים.ישנן רמות שונות של היקום, וכל רמה מכילה את הישויות השונות שלה.

אנחנו, תלמידי הדאפא, צריכים לטפח לפי דרישות המאסטר, לחפש פנימה לפי עקרונות הדאפא, להתייחס לכל אחד,,כולל מתרגלים עמיתים, בחמלה, ולהסתכל על מתרגלים אחרים כמראות כדי להזכיר לנו על ההחסרות והחסרונות שלנו – זה מה שעלינו לעשות.

זאת היא הבנתי. אנו ציינו כל דבר שאינו ראוי.

[ההשקפות המובעות במאמר זה מייצגות את הבנותיו ודעותיו האישיות של כותב המאמר. כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]