(Minghui.org) 7 תושבי מחוז נינג-האי בפרובינציית ג'ה-ג'יאנג נעצרו בבוקר ה-21 באפריל 2022 כשלמדו ביחד מספרים של פאלון גונג בביתה של גב' לי יו-ג'ון.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בבוקר ה-21 באפריל פרצו עשרות שוטרים ובראשם מנהל "משרד 610" בנפת נינג-האי לביתה של גב' לי. השוטרים החרימו לה ולששת אורחיה את ספרי הפאלון גונג שלהם ולגב' סו צאי-הואה (אחת האורחות) החרימו גם 115 יואן בשטרות כסף עליהם מודפס מידע לגבי פאלון גונג.

כל שבעת המתרגלים נלקחו לתחנת משטרת יואה-לונג. באותו ערב חזרו שוטרים לביתה של גב' לי והחרימו משם את המחשב שהשאירה אחייניתה (שאינה מתרגלת פאלון גונג) וכונן קשיח. גב' לי ביקשה מהמשטרה שוב ושוב לספק לה רשימת פריטים שהוחרמו מביתה, אך לא נענתה.

4 שוטרים נוספים ובראשם מפקד משטרת יואה-לונג הגיעו בערב לביתה של גב' סו צאי-הואה והחרימו את המחשב של בנה (שאינו מתרגל פאלון גונג) כמו גם חפצים אישיים. גם במקרה הזה סירבה המשטרה לספק רשימת פריטים מוחרמים הנדרשת על-פי חוק.

למחרת היום משפחותיהם של המתרגלים העצורים זומנו לאסוף את העצורים מתחנת המשטרה. השוטרים איימו לעצור את גב' סו ל-15 יום, אבל אמרו שיאכפו זאת כעבור חודשיים.

השוטרים המשיכו להטריד את גב' לי ואת גב' סו בבתיהן ב-6 וב-11 במאי. בבתי שאר המתרגלים האחרים ערכו חיפוש וביזה ב-11 במאי.

פרטי קשר של העבריינים המעורבים במקרה מפורטים בכתבה באנגלית

[ההשקפות המובעות במאמר זה מייצגות את הבנותיו ודעותיו האישיות של כותב המאמר. כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]